Kollage: Spektra.

”Gårdsförsäljning” en falsk idyll

Starka intressen jobbar hårt för att få igenom så kallad gårdsförsäljning. Accent går igenom det senaste decenniets turer i frågan.

Av pådrivarna utmålas gårdsförsäljning som en småskalig verksamhet som ska bedrivas på lantliga idylliska gårdar runtom i landet. I verkligheten handlar det till stor del om fabriksförsäljning direkt till kund i storstadsregionerna. Här är en genomgång av de drygt senaste tio årens turer:

2009

Februari

Slutbetänkandet av Alkohollagsutredningen, ledd av Anita Werner, läggs fram. Slutsatsen är att gårdsförsäljning inte bör införas eftersom det äventyrar det svenska alkoholmonopolet.

Christoffer Fjellner (M) är missnöjd med utredningens slutsatser och ställer en fråga till EU-kommissionen. Han får svar i mars 2009 från EU-kommissionären Neelie Kroes. Accent intervjuar experter, EU-parlamentariker och jurister.
Alla är överens om att svaret är ett icke-svar. Det går helt enkelt inte att dra några tydliga slutsatser av det utredaren skriver.

Egon Frid, ordförande i riksdagens nykterhetsgrupp, ber Riksdagens utredningstjänst utreda frågan. Men inte ens riksdagens EU-expert lyckas dra några säkra slutsatser, utan konstaterar att det är EG-domstolen och ingen annan som i slutändan avgör om gårdsförsäljning i Sverige är förenligt med EG-rätten eller inte.

2010

Mars

Regeringen beslutar att gårdsförsäljning ska utredas en andra gång. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson presenterar direktiven. Lotty Nordling utses till särskild utredare.

Augusti

EU-parlamentarikerna Anna Hedh (S), Cecilia Wikström (FP), Eva-Britt Svensson (V) och Alf Svensson (KD) skriver en gemensam debattartikel i Svenska dagbladet där de menar att gårdsförsäljning krockar med EU-rätten.

December

Utredning nummer två (Gårdsförsäljning SOU 2010:98) lägger fram sitt förslag. Enligt förslaget kan gårdsförsäljning genomföras om försäljningen kopplas till en upplevelse, och gården inte alls behöver vara en vingård utan omfatta alla producenter av alkohol. Inte heller får utländska tillverkare hållas utanför utan måste få möjlighet att etablera sig i Sverige för att kunna sälja sina produkter. Utredningen ledde aldrig till något lagförslag.

2018

April

Riksdagens socialutskott öppnar för att gårdsförsäljning av alkohol bör tillåtas förutsatt att Systembolagets monopol kan bevaras. ”Socialutskottet bör ägna sig åt folkhälsopolitik istället för att gå alkoholindustrins ärenden”, säger IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till gårdsförsäljning. De har dock inte majoritet i riksdagen.

2020

Maj

IOGT-NTO:s drogpolitiska chef Irma Kilim och Kalle Dramstad, politisk sekreterare, deltar i regeringens ”rundabordssamtal” i frågan.

Juni

Politiker som är för gårdsförsäljning av alkohol syns flitigt i media under våren. Och pådrivande producenter har bildat föreningen Sveriges producenter av alkoholdrycker för att lobba för gårdsförsäljning.

Oktober

IOGT-NTO ger ut rapporten Gårdsförsäljning – alkoholindustrins trojanska häst och startar en kampanj mot gårdsförsäljning.

November

Regeringen beslutar att tillsätta en tredje utredning om gårdsförsäljning. Elisabeth Nilsson utses till särskild utredare.

2021

Februari

Irma Kilim, IOGT-NTO, utses till expert i utredningen.

Oktober

IOGT-NTO startar kampanjen Systembolaget? Ja tack! Gårdsförsäljning? Nej tack! Där medlemmar under hösten och vintern står utanför Systembolagets butiker landet runt, delar ut flygblad och pratar med kunder.

December

Utredningens förslag, En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker, SOU 2021:95, överlämnas till regeringen. Förslaget innebär att gårdsförsäljning ska tillåtas om vissa villkor uppfylls, bland annat vad gäller volym, producent, och krav på föreläsning eller liknande i anslutning till försäljningen.

2022

IOGT-NTO:s ordförande Lucas Nilsson är starkt kritisk till förslaget: ”Det är uppenbart att utredningens förslag inte handlar om landsbygden. Snarare är det ett sätt att värna alkoholindustrins intressen i den urbana öl- och spritproduktionen.”

Magnus Jonsson, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, hoppas att förslaget läggs på hyllan och glöms bort.

Branschorganisationen Sveriges bryggerier är tveksamma till gårdsförsäljning: ”Valet för oss är enkelt. Står det mellan gårdsförsäljning och Systembolaget väljer vi Systembolaget alla gånger.”

Juni

144 remissinstanser ska senast den 10 juni lämna sina synpunkter.

Mer från Accent