Gårdsförsäljning

Hon utreder omstridd gårdsförsäljning av alkohol

Elisabeth Nilssons uppdrag är hitta ett sätt att låta alkoholproducenter sälja direkt till kund utan att alkoholmonopolet hotas. Något som två tidigare utredningar misslyckats med.

– Ja, man kan ju fråga sig varför man tar på sig en sådan uppgift när frågan redan är utredd två gånger. Men partierna i januari-överenskommelsen, och för den delen flera utanför den, anser att det är en intressant fråga som kan öppna upp för landsbygdsföretag, säger hon. 

Och landsbygden ligger henne varmt om hjärtat.

– Jag är uppvuxen på en bondgård vid Bottniska viken, så landsbygdsfrågor är jag väl förtrogen med.

Elisabeth Nilsson har inte arbetat direkt med alkoholpolitik tidigare, men hon har varit landshövding i Östergötland i åtta år. Som landshövding var hon chef för länsstyrelsen, som ansvarar för ANDT-samordningen i länet.

– Då kom jag i nära kontakt med ANDT-arbetet i länet, säger hon.

”Vi har ju våra förutsättningar. Det är helt meningslöst att komma med förslag som hotar monopolet.”

Elisabeth Nilsson, utredare

Elisabeth Nilsson säger att hon inte hade tackat ja till utredningsuppdraget om hon inte trodde det var möjligt.

– Jag är ingen jurist själv, men jag har haft mycket kontakt med Fredrik Sandström, som är sekreterare i utredningen och jurist, och vi bedömer att det är värt att pröva. Men vi har ju våra förutsättningar; monopolet ska vara kvar. Det är helt meningslöst att komma med förslag som hotar monopolet, säger hon.

Hon påpekar att Systembolagets monopol är en viktig del av Sveriges alkoholpolitik.

– Monopolets ställning är stark i Sverige. Systembolaget har också varit duktiga på att lyssna på kunderna och anpassa sig, till exempel till det ökade intresset för små producenters sortiment.

”Jag uppfattar att det finns ett stort intresse från små producenter. Inte för att ersätta försäljning via Systembolaget, utan som ett komplement.”

Elisabeth Nilsson

Apropå små producenter, är de verkligen intresserade av egen försäljning? Det är ju ändå ett visst merarbete att upprätta en försäljningsorganisation.

– Jo, jag uppfattar att det finns ett stort intresse från små producenter. Inte för att ersätta försäljning via Systembolaget, de är helt beroende av den, utan som ett komplement. Och för att utveckla sin marknad och nå kunder så att de efterfrågar produkterna på Systembolaget. 

I vårt östra grannland Finland får mindre ölbryggerier sedan 2018 sälja öl med upp till 12 procents alkoholhalt direkt till kunder. Där har man samtidigt delvis luckrat upp monopolet på ölförsäljning genom att livsmedelsbutiker får sälja öl och alkoläsk med en styrka upp till 5,5 procent. 

Enligt utredningens direktiv är en förutsättning visserligen att Systembolagets monopol ska vara kvar. Det står dock inte uttryckligen i vilken form.

Skulle det kunna vara en möjlig lösning för att införa svensk gårdsförsäljning, att luckra upp monopolet på öl- och vinförsäljning?

– Vi har överhuvudtaget inte diskuterat något sådant eller pratat i de termerna. I vårt uppdrag ingår inte att utreda vad Ica kan sälja eller inte sälja, säger hon. 

Något som utredningen däremot måste reda ut är definitionen av en gård.

– Är ett kriterium att den är knuten till landsbygden? Eller kan det vara garaget utanför min villa? Och vad definierar landsbygd? Sådant kan ju dessutom ändras över tid, säger Elisabeth Nilsson. 

”Vi måste hitta ett förslag som känns rimligt. Att det skulle öka alkoholkonsumtionen tror jag inte är någon risk.”

Elisabeth Nilsson, utredare

Hon säger att sysselsättningen på landsbygden och svensk produktion ligger i fokus.

– Vi måste hitta ett förslag som känns rimligt. Att det skulle öka alkoholkonsumtionen tror jag inte är någon risk. Det handlar om hantverksprodukter och det är ju inga lågprisprodukter som man dricker sig berusad på.

De flesta små producenter är ju mikrobryggerier i storstäder. Är det inte orättvist om inte de får sälja sin öl på samma sätt som sina konkurrenter på landsbygden?

– Det kan det vara. Och tillåter EU-rätten att vi bara låter svenska producenter sälja eller måste utländska ges samma möjlighet? Det är sådant vi ska titta på.

Den expertkommitté som knutits till utredningen innehåller representanter för såväl IOGT-NTO och CAN som alkoholproducenter. 

IOGT-NTO var förvånade över det eftersom de uppfattat att inga intresse- eller civilsamhälles-organisationer skulle ingå. Har ni tänkt om?

– Det är inte jag som tillsätter kommittén. Det gör regeringskansliet. Jag vet inte hur de har de har resonerat. Vi pratade om lite olika modeller. Tanken är ju att olika intressenter ska mötas och lyssna på varandra. Ett annat alternativ hade varit att organisationerna ingått i en referensgrupp. 

Hon anser att det är för- och nackdelar med båda varianterna.

– Nu är det den här gruppen vi har och jag är säker på att det kommer att bli bra.

TV-debatt om gårdsförsäljning

Ska gårdsförsäljning av öl, vin och sprit tillåtas, och Systembolaget skrotas? IOGT-NTO:s generalsekreterare deltar i kvällens debatt.

”Det känns hoppfullt nu”

Debatten om gårdsförsäljning handlar allt mer om monopolets vara eller inte vara. "Äntligen", säger Irma Kilim, IOGT-NTO.

Mer från Accent