Gårdsförsäljning

”Hoppas utredningen stuvas undan och glöms”

Utredningen om gårdsförsäljning överlämnas idag till regeringen. IOGT-NTO anser att utredaren tagit för lätt på direktiven.

Den särskilda utredaren, Elisabeth Nilsson, föreslår införande av gårdsförsäljning på försök från 1 juli 2023.

Magnus Jonsson, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, anser att det är anmärkningsvärt att utredaren valt att lägga förslag som går emot direktiven. Om förslaget genomförs innebär det enligt IOGT-NTO att Systembolagets monopol upphör att existera.

– En förutsättning var ju att monopolet inte skulle riskeras. Men då går det inte att ha en massa andra försäljare runt om i landet. Då har ju Sverige brutit mot överenskommelsen för att få behålla monopolet, säger han.

För att kunna hävda att det rör sig om något annat än detaljhandel har utredaren dammat av ett förslag från sin föregångare: att en upplevelse ska kopplas till inköpet. Upplevelsen ska i sin tur på något sätt knytas till produktionen. Det kan till exempel vara en rundvandring i fabriken eller en föreläsning. Magnus Jonsson är dock kritisk.

– Det blir svårt att definiera och svårt att kontrollera. Räcker det att gå ett varv runt öltanken för att det ska räknas? 

Han undrar också hur små företag ska klara av det. 

– Jag har svårt att se hur små företag ska kunna avsätta resurser för att ordna seminarier, utbildningar eller frågesporter för besökare. Jag antar att man antingen struntar i att söka tillstånd eller tänjer på gränserna. 

Han tror inte att det blir några svårigheter för producenterna att hitta sätt att kringgå tanken med reglerna.

– De flesta av oss är ju rätt kreativa, och när de kommer till pengar brukar kreativiteten öka. Entreprenörer är särskilt kreativa, det ligger i sakens natur. De är vana att tänka utanför boxen och trolla med knäna.

Magnus Jonsson anser också att förslaget är diskriminerande.

– Det finns ingen legitimitet i att släppa fram svenska aktörer och hålla de andra EU-länderna utanför.

Inte heller tycker han att utredningen tagit tillräckliga hänsyn till folkhälsokonsekvenserna.

– Det finns forskning på att fler aktörer, och att släppa in privata vinstintressen, ökar konsumtionen och därmed skadorna.

Och skillnaden blir stor. Enligt Systembolagets hemsida finns i dag 448 Systembolagsbutiker plus cirka 480 ombud dit det går att beställa drycker. Enligt Dryckesbranschrapporten fanns vid årsskiftet 2020–2021 hela 768 alkoholproducenter i Sverige. Alla kommer inte att kunna sälja direkt eftersom det finns ett tänkt produktionstak, men en majoritet är mindre producenter som kvalificerar sig för direktförsäljning.

Något annat som Magnus Jonsson reagerar på är hur enkelt landsbygdsperspektivet försvann.

– Gårdsförsäljning har ju framställts som ett sätt att vitalisera landsbygden, men det perspektivet är ju helt borta.

Det är dock inget som förvånar Magnus Jonsson.

– Den typen av begrepp är ju alltid svåra. Utredningen konstaterade ganska snabbt att det är omöjligt att definiera vad som är landsbygd, åtminstone på den begränsade tid som utredningen hade på sig. Och skulle man lyckas definiera det så finns det alltid sätt för producenter att kringgå reglerna genom att flytta. Dessutom visste vi ju sedan tidigare att det inte är där de flesta producenterna finns.

Tillstånd och tillsyn ska kommunerna ansvara för, enligt utredningen. Det bekymrar Mari Lilja White, ordförande i Kommunala alkohol- och tobakshandläggares förening, KAF-T.

– Vi ser med stor oro på att detta ska läggas på kommunerna. Systemet fungerar ju inte ens idag, när lagen tillämpas så olika runt om i landet. Det säger sig självt att det blir ännu svårare när så vida begrepp som upplevelser ska tolkas, säger hon.

KAF-T har påtalat problemet.

– Utredaren har fått information, både muntligt när vi träffades och skriftligt, om förutsättningarna och de svårigheter vi ser ifall man lägger ansvaret på kommunerna, säger hon.

Utredaren menar att det går att gå tillbaka till dagens lagstiftning om EU säger nej till att kombinera monopol med gårdsförsäljning. Magnus Jonsson delar inte den optimismen.  

– Det går inte att backa. Vi kan inte dra tillbaka förutsättningarna för alla producenter som kanske gjort investeringar och anställt personal för detta. Ur politiskt perspektiv är det omöjligt, säger han.

Han tror att många inte förstår vilka konsekvenserna kan bli. 

– För den som uppskattar att köpa fina viner eller nischade ölsorter så blir det svårare om Systembolaget inte längre har monopol. Systembolaget är ju duktiga på att ta in lokala produkter i sortimentet. Det stimulerar det lokala näringslivet, men det är ju ingen vinstdrivande verksamhet för Systembolaget precis.

Vad hoppas du ska ske nu?

– Att utredningen tas emot och sedan bara stuvas undan och glöms bort. Före valet kommer inget att hända i varje fall. Det är för sent att hinna genomföra några lagändringar innan dess.

Tyst om WHO:s vädjan

WHO vädjar till socialministern att inte riskera alkoholmonopolet genom gårdsförsäljning.

”Tillåt inte privata aktörer”

IOGT-NTO:s kongress uppmanar socialminister Jakob Forssmed att inte tillåta privata aktörer att sälja alkohol direkt till allmänheten.

Mer från Accent