Gårdsförsäljning

Sveriges bryggerier tveksamma till gårdsförsäljning

”Valet för oss är enkelt: står det mellan gårdsförsäljning och Systembolaget väljer vi Systembolaget alla gånger.”

Många svenska bryggerier skulle gärna vilja ha möjlighet att sälja sina produkter direkt till besökare, men inte alla och inte till vilket pris som helst.

– Det vore väl trevligt med gårdsförsäljning, men det är inte det som bär bryggerinäringen. Valet för oss mellan gårdsförsäljning och Systembolaget är enkelt, säger Erika Danckwardt-Lillieström, ansvarig för kommunikation och samhällskontakt på Sveriges bryggerier.

Systembolaget är viktigt för Sveriges bryggerier.

– För oss är Systembolaget en bra, transparent och trygg kund. Deras satsning på lokalt och småskaligt är en oerhört viktig kanal för våra medlemmar, säger hon.

Systembolagets satsning på lokala och småskaliga produkter innebär att en Systembolagsbutik kan ta in drycker som inte ingår i bolagets ordinarie sortiment om:

  • De är producerade max 15 mil från butiken.
  • Är hantverksmässigt framställda.
  • Tillverkade av ett begränsat antal personer.
  • Efterfrågade av kunderna.
  • Producenten inte tillverkar mer än en viss mängd per år.

Gårdsförsäljning kan inte mäta sig med den möjligheten.

– Det kanske kan vara bra för bryggerier i Skåne, nära turiststråken, men för ett bryggeri i en liten bruksort eller mitt ute i ingenting blir det ju inga försäljningsvolymer.

Alla är inte heller intresserade av upplevelse- och försäljningsdelen som finns med i förslaget.

– Det är en stor apparat att dra i gång. Det kräver engagemang och en helt annan verksamhet. Man måste anställa personal och det är en del byråkrati runt skatter och kontroller. Att vara bryggare är en annan sak. Många brygger öl för att de gillar hantverket.

Det gäller inte alla bryggare. Sveriges bryggerier har en konkurrerande organisation som heter Sveriges oberoende småbryggerier.

– De har tagit ställning för gårdsförsäljning. Många som driver små bryggerier är ju entreprenörer. De kanske har en pub och bed-and-breakfast och försöker hitta alla möjliga vägar till försörjning. Men för bryggerier generellt är Systembolaget en mycket bättre affär.

Erika Danckwardt-Lillieström betonar att hon inte hunnit läsa utredningen än. Däremot har hon läst artikeln som utredaren, Elisabeth Nilsson, skrev på DN-debatt igår. 

– Jag reagerade på att hon skrev att det inte går att med säkerhet förutse utfallet i en EU-rättslig prövning. Det låter som om det finns en del oklarheter och frågetecken att räta ut innan man fattar ett beslut.

Hon är inte heller nöjd med förslaget att endast småskaliga producenter ska omfattas.

– Om vi nu ska ha gårdsförsäljning och utgångspunkten är att främja besöksnäringen så ska alla våra medlemmar omfattas.

Däremot har hon förståelse för att besökare inte ska få köpa med sig hur mycket som helst.

– Det är ju inte meningen att de ska köra därifrån med släpkärror, men jag har svårt att förstå varför det ska finnas en gräns för hur mycket man får producera. Det är diskriminerande och ologiskt och hämmar tillväxten att ha sådana begränsningar, säger Erika Danckwardt-Lillieström. 

Mer från Accent