Journalistiskt undantag

Journalistiskt arbete omfattas av ett journalistundantag från GDPR och dataskyddslagen. Det innebär att grundlagsskyddade medier får fortsätta att hantera och lagra personuppgifter för det journalistiska arbetet.

Accent behandlar även personuppgifter

  • när du besöker accentmagasin.se
  • när du prenumererar på nyhetsbrevet 

accentmagasin.se sparar data i cookies för att vi ska kunna analysera trafiken till webbplatsen. Det gör vi i syfte att förbättra innehåll och funktionalitet. 

Om du inte vill att det ska sättas några cookies vid ditt besök på webbplatsen kan du ställa in det i din webbläsare. I webbläsaren går det både att blockera och begränsa cookies. Du läsa mer om hur du gör rätt inställningar i webbläsarens “Hjälp”.

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet avregistrerar du dig via en länk som finns längst ned i varje utskick.

Personuppgifter sparas för att du ska kunna få Accent hem i brevlådan

Accent är IOGT-NTO:s medlemstidning. IOGT-NTO Medlemsservice hanterar dina personuppgifter i medlems- och prenumerantregistret och förser tryckeriet med adressfiler så att medlemmar och andra prenumeranter får papperstidningen i brevlådan.

IOGT-NTO har som krav att alla underleverantörer ska följa GDPR och de är endast behöriga att behandla uppgifterna enligt bestämmelserna i integritetspolicyn. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning. Här finns IOGT-NTO:s integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att får veta vilka personuppgifter om dig som Accent och IOGT-NTO behandlar. Om du kontaktar IOGT-NTO skriftligen med en sådan begäran kommer en redovisning lämnas utan onödigt dröjsmål. 

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att klaga till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Länkar

På accentmagasin.se förekommer ibland länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser.

Säkerhet

Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Accent vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada, obehörig eller olaglig åtkomst.