Utredare av gårdsförsäljningen utsedd

Lotty Nordling. Fotograf: Ivica Prgomet

Lotty Nordgren – pensionär, domare och erfaren utredare har valts ut för att se över frågan om gårdsförsäljning av alkohol. Till hösten får vi se om hon, till skillnad från den tidigare utredaren, hittat ett sätt att tillåta privat försäljning av alkohol.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har utsett Lotty Nordling till utredare av gårdsförsäljningen av alkohol och alkoholservering på äldreboenden.

Lotty Nordling är för närvarande ordförande för Reklamombudsmannens Opinionsnämnd och har tidigare erfarenhet av att leda statliga utredningar. 2005 ledde hon marknadsföringsutredningen och nu senast AV-utredningen som ledde fram till förslaget till ny radio- och TV-lag.

Hon har en bakgrund som domare i Svea Hovrätt och har bland annat jobbat som rättschef på utrikesdepartementet för EU-frågor.

Lotty Nordling var också Sveriges ombud i det så kallade Franzénmålet i mitten på 90-talet. Målet handlade om en ICA-handlare i Skåne som sålde alkoholvaror i butiken och togs upp av EG-domstolen. Där slogs det fast att Systembolagets detaljhandelsmonopol var förenligt med EG-rätten.

– Vi har letat någon som är hemma i EU-rättsliga frågor och Lotty Nordgren är ett gott namn, säger Ulrik Lindgren som är politiskt sakkunnig hos Maria Larsson.

Lotty Nordling uppgift är att ta fram ett förslag på hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EU-rätten, Systembolagets monopol och utan att det påverkar folkhälsan.

Om det skulle visa sig att det inte är möjligt ska utredaren informera Socialdepartementet om det.
Regeringen har utrett frågan om gårdsförsäljning tidigare. Vid den utredningen drogs slutsatsen att gårdsförsäljning inte är förenligt med monopolet.

Lotty Nordling ska vara klar med sitt förslag rörande gårdsförsäljning senast oktober 2010.

Utredaren ska också se över frågan om servering av alkohol på äldreboenden. Hon ska se över de problemställningar som finns i frågan och om hon anser att det finns ett behov att reglera serveringen ska ett förslag presenteras senast i februari 2011.

Joanna Wågström

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer