Utbyte ger ny energi

I december deltog 30 unga från sex länder på läger i Slovenien. Syftet var att lära sig mer om alkoholpolitik.

Fyra förbund kan bli ett

”Vi vill i dialog med våra medlemmar bygga en ny gemensam nykterhetsorganisation”, säger Lucas Nilsson, ordförande i IOGT-NTO.