Nordisk samsyn om nolltolerans

Frågan om fosters exponering för alkohol måste uppmärksammas mer. Det säger Niina-Maria Nissinen, Folkhälsan Research Center i Finland.