Gårdsförsäljning

Gårdsförsäljning hotar Systembolaget

Enligt riksdagens utredningstjänst skulle en lag som tillät gårdsförsäljning av alkohol i förlängningen hota Systembolaget. Det visar sig efter en fråga från Egon Frid (V), ordförande i riksdagens nykterhetsgrupp.

Enligt riksdagens utredningstjänst, RUT, tillåter inte EG-rätten ett system för gårdsförsäljning av alkohol. Skulle riksdagen besluta om ett sådant undantag från dagens monopol kommer detta att äventyra Systembolagets fortsatta existens menar Vänsterpartiet. I förlängningen ligger avgörandet hos EG-domstolen.

I debatten används ofta den fråga om gårdsförsäljning Christofer Fjellner, moderat EU-parlamentariker, tidigare i år ställde till den ansvarige kommissionären Neelie Kroes. Utifrån hennes svar hävdar Christofer Fjellner att ett undantag är möjligt enligt EG-rätten. RUT menar nu att denna tolkning kan vara felaktig och konstaterar att kommissionärens svar inte var särskilt uttömmande.

När Systembolaget tidigare prövats i EG-domstolen har det fått godkänt. I det så kallade Franzénmålet hänvisade domstolen till de folkhälsoargument som talar för ett försäljningsmonopol.

– Mot bakgrund av slutsatserna från RUT tycker jag och Vänsterpartiet att det finns starka skäl för bedömningen att införandet av gårdsförsäljning av viner i Sverige skulle kunna vara ett direkt hot systembolagets monopol, säger Egon Frid i ett pressmeddelande. Gör vi undantag från monopolet tror vi inte längre själv på folkhälsoaspekten och svensk folkhälsopolitik då Sverige bidrar till en ökad försäljning och konsumtion av alkohol, fortsätter han.

– Om gårdsförsäljning skulle tillåtas, skulle Systembolagets ensamrätt på sikt kunna urholkas så mycket att det skulle gå att ifrågasätta dess existensberättigande genom kommande prövningar i EU-domstolen, avslutar Egon Frid.

Pierre Andersson

Mer från Accent