IOGT-NTO har medlemmar i alla åldrar, i alla delar av landet, och med skiftande bakgrund.  Under vinjetten Medlemmen möter du dem.