Accent skriver främst om kultur relaterad till alkohol, narkotika, nykterhet och demokrati. Andra artiklar tar upp kultur med koppling till IOGT-NTO-rörelsens många verksamheter och medlemmar.