Gårdsförsäljning

Utskott öppnar för gårdsförsäljning

Socialutskottet öppnar för att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. IOGT-NTO:s ordförande anser att socialutskottet ska ta folkhälsopolitiska hänsyn istället för näringspolitiska.

Under det senaste halvåret har frågan om gårdsförsäljning av alkohol gått varm på lokaltidningarnas debattsidor. Riksdagens socialutskott tycker nu att gårdsförsäljning av alkohol bör tillåtas förutsatt att Systembolagets monopol kan bevaras. Det rapporterar TT.

Utskottet uppmanar nu riksdagen att verka för att regeringen ska genomföra en lagförändring.

Barbro Westerholm (L) är ledamot i socialutskottet och emot beslutet.

– Jag kommer att rösta med Socialdemokraterna när Riksdagen ska ta ställning. Frågan är redan utredd två gånger. Det finns ingen anledning att lägga mer av skattebetalarnas pengar på att utreda gårdsförsäljning igen, säger hon.

De utredningar hon syftar på är dels Anita Werners utredning som kom fram till att gårdsförsäljning inte var förenligt med monopolet, och dels Lotty Nordlings, som efter en del möda fick ihop ett förslag till en form för gårdsförsäljning som hon trodde att EU möjligen skulle kunna acceptera.

Förslaget liknade dock inte det man närmast associerar till gårdsförsäljning: små gårdar eller bryggerier på landet som säljer sina egna produkter. För att inte diskriminera utländska produkter skulle alla som yrkesmässigt tillverkar alkohol kunna söka tillstånd för att få sälja öl, vin och sprit. Inte heller skulle försäljningen begränsas till egna produkter, utan även andra producenters varor skulle kunna erbjudas. Försäljningen skulle inte heller behöva var knuten till landsbygden.

IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero anser att socialutskottets uppmaning till riksdagen är tragisk.

– Socialutskottet bör ägna sig åt folkhälsopolitik istället för att gå alkoholindustrins ärenden, säger han.

Liksom Barbro Westerholm anser han att frågan är färdigutredd.

– Hur mycket behöver de egentligen ha på fötterna innan de kan fatta ett slutgiltigt beslut i frågan? De tidigare utredningarna har ju visat att det inte är förenligt med monopolet, säger han.

Vid senaste landsmötet röstade Liberalerna för att tillåta gårdsförsäljning under förutsättning att monopolet på detaljhandel inte hotades.

– Det tycker jag var ett dumt beslut, säger Barbro Westerholm.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger i dagsläget nej till gårdsförsäljning. Alliansen och Sverigedemokraterna utgör dock en majoritet i riksdagen.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer