Gårdsförsäljning

IOGT-NTO i regeringsmöte om gårdsförsäljning

För tredje gången ska regeringen utreda möjligheten för alkoholproducenter att sälja sina produkter direkt till kund. IOGT-NTO var med på ett förmöte.

Förra veckan bjöd regeringen in till ett rundabordssamtal inför tillsättningen av en utredning av alkoholförsäljning direkt från producent till kund. Två utredningar har tidigare kommit fram till att sådan försäljning inte är förenlig med EU-rätten, men nu görs alltså ändå ett nytt försök.

IOGT-NTO var med vid samtalet där olika organisationer, i huvudsak representanter för alkoholindustrin, fick ge sin syn på vad direktiven till utredningen borde innehålla.

– Det var synd att det inte var fler folkhälsointressen representerade, men annars var det ett bra möte, säger Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, som representerade IOGT-NTO tillsammans med Kalle Dramstad, politisk sekreterare.

Mötet hölls digitalt och var ganska stramt hållet möte, enligt Irma Kilim:

– Men alla fick komma till tals. Vi fick kommentera vad vi tycker ska ingå under givna rubriker som EU-rätt, småproducenternas möjlighet att sälja sina produkter och konsekvenserna för folkhälsan, till exempel.

– Vi fick också ha synpunkter på ifall utredningen ska hållas smal eller bred, det vill säga hålla sig till gårdsförsäljning eller även se över andra regleringar.

Vilka synpunkter framförde ni från IOGT-NTO?

– Vi påpekade att utredaren måste få med sig att alkohol inte är en vara som alla andra. Det måste tas hänsyn till att den är beroendeframkallande och orsakar stora skador. Efter tobak är det den produkt som bidrar till flest cancerfall.

IOGT-NTO anser därför att utredningen måste ha en folkhälsopolitisk inriktning.

– Och de avvägningarna måste väga tyngre än ekonomiska intressen.

Irma Kilim säger att det också måste göras klart vad som menas med gårdsförsäljning.

– Det är väldigt oklart om det handlar om försäljning från gårdar eller om det handlar om försäljning från alla producenter.

IOGT-NTO påpekade också att lagändringar leder till beteendeförändringar.

– Vi vet ju inte hur många nya försäljningsställen det kan handla om. Fler ställen leder sannolikt till ökad konsumtion. Vi anser att man måste redovisa separat hur landsbygden respektive städer kommer att påverkas av detta.

– Ska man utreda så måste utredningen också hållas fri från intressekonflikter.

Irma Kilim anser att budskapet från förespråkarna för gårdsförsäljning och från alkoholproducenterna är motsägelsefullt.

– Vinsten för landsbygden beskrivs som stor, men konsekvenserna för folkhälsan som små. Det går inte ihop. Nettoeffekter på försäljningen förutsätter konsumtionsökningar.

IOGT-NTO tycker att utredningen kan få bredare direktiv.

– Vi tycker att man kan bredda frågan och se hur man kan underlätta för hela livsmedelsproduktionen. Alkoholfri produktion ser vi gärna.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer