Ungdomar

Nästan hälften av Stockholms nior säger nej till alkohol

50 procent av pojkarna och 45 procent av flickorna i Stockholms niondeklasser dricker inte alkohol, enligt en ny undersökning. Det är nästan en fördubbling sedan 1998 då mätningarna började.

Andelen ungdomar som väljer att säga nej till alkohol ökar även i gymnasiets år 2, som är den andra ålderskategori som undersökningen omfattar. Enligt årets undersökning väljer en femtedel av gymnasieflickorna och drygt en femtedel av gymnasiepojkarna att inte dricka alkohol.

– Det är en väldigt glädjande utveckling vi har sett sedan 1998. Vi försöker jobba förebyggande med föräldrar och enligt enkäten sätter allt fler föräldrar gränser och bjuder inte på alkohol – det tror jag är en av de bakomliggande orsakerna till den här effekten, säger Stockholms socialborgarråd Anna König Jerlmyr (M).

Samtidigt som allt färre Stockholmsungdomar dricker alkohol minskar även andelen som storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden. I år uppger 38 procent av gymnasieflickorna och 45 procent av gymnasiepojkarna att de minst en gång i månaden dricker alkohol motsvarande en helflaska vin. Bland niondeklassarna är andelen mindre än en femtedel.

År 1998 var motsvarande siffror ungefär 65 procent av gymnasiepojkarna, drygt hälften av gymnasieflickorna, nästan 40 procent av pojkarna i nionde klass och ungefär 35 procent av flickorna i nionde klass.

Den totala alkoholkonsumtionen ligger nu på 465 centiliter ren alkohol per år för gymnasiepojkarna, 300 centiliter för gymnasieflickorna, 180 centiliter för pojkarna i nian och 151 centiliter för flickorna i nian.

Den positiva trenden när det gäller minskad alkoholkonsumtion återfinns även i motsvarande nationella undersökningar.

När det gäller narkotikaanvändningen är utvecklingen inte lika positiv. Narkotikaanvändningen tycks visserligen ha gått ner något totalt sett enligt årets mätning, men 31 procent av gymnasiepojkarna, 23 procent av gymnasieflickorna, 12 procent av pojkarna i nian och nästan 10 procent av flickorna i nian har någon gång använt narkotika. De här siffrorna är något högre än i resten av landet.

Andelen Stockholmsungdomar som uppger att de har använt narkotika den senaste fyraveckorsperioden ligger på 12 procent för gymnasiepojkarna, 7 procent för gymnasieflickorna, 6 procent för pojkarna i nian och 3 procent för flickorna i nian. Det vanligaste preparatet är cannabis.

– Det som ändå är välkommet är att vi har lyckats bryta den negativa trenden – vi har tidigare sett en uppgång. Att minska narkotikaanvändandet är ett långsiktigt arbete. Bland annat informerar vi om skadeverkningarna och försöker ge föräldrar fler verktyg. Det är lätt att se om barnet kommer hem alkoholpåverkat men de är inte lika lätt att se om barnet är påverkat om cannabis, säger Anna König Jerlmyr.

Undersökningen kallas för Stockholmsenkäten och genomförs vart annat år på uppdrag av Socialförvaltningen.

– Det vi har fått i dag är en helhetsbild. Nu ska vi bryta ner det på stadsdelsnivå och då kan vi också så se om vissa insatser ger bättre effekt än andra så att vi kan utveckla våra metoder, säger Anna König Jerlmyr.

Enkäten omfattar även en rad andra områden förutom droger och genomförs i klassrummet under lektionstid. I år var svarsfrekvensen 76 procent.

Jenny Stadigs

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer