Alkoholfria alternativ

Yngre väljer alkoholfritt – kan bero på prestationskrav

Enligt Emily Nicholls på University of York pågår en förändring i synen på alkohol som social symbol.

Emily Nicholls, sociolog vid University of York, har forskat kring ungdomars beteenden kring alkoholfria alternativ till öl, vin och sprit (så kallade NOLO-drycker, no-and-low-alcoholic).

– Ett starkt skäl för unga idag att dricka mindre är deras fokus på prestation. Det finns stor press på dem att lyckas bra med sina studier och framtidsplaner och många tycker inte de har råd att vara bakfulla.

I Storbritannien mer än fördubblades försäljningen av NOLO-drycker mellan 2018 och 2023. Ökningen kopplas bland annat till en hälsotrend som lever kvar efter coronapandemin, en ökad vilja att minska risken för sjukdomar och hålla vikten, och att fler yngre dricker mindre.

Enligt Nicholls pågår en bredare kulturell förändring i betydelsen av alkohol som social symbol. Medan äldre generationer ofta betraktar det som en produkt av njutning och avkoppling, ser unga idag riskerna och de negativa mentala och fysiska effekterna alkoholkonsumtion kan ha.

– Så för många unga blir valet av NOLO ett sätt att passa in i vad vi kallar ”våta utrymmen” (wet spaces), som till exempel universitetscampus eller barer men utan baksmälla eller att behöva få frågor om varför man avstår från alkohol. 

En risk hon ser med att dryckerna blir vanligare är att de kan bli en inkörsport för yngre till alkoholhaltiga drycker.

– Får de smaka NOLO-drycker av sina föräldrar till exempel, kan det leda till att de vänjer sig vid lukten, smaken och förekomsten av alkohol. Det kan även leda vidare till en varumärkeslojalitet, där de kanske börjar med att dricka låt säga, Heineken Zero, och sedan går vidare till att dricka den alkoholhaltiga versionen av Heineken.

Ett annat problem, anser hon, är att NOLO-konsumtion inte utmanar normer kring alkoholkonsumtion.

– Vissa nykterister jag intervjuat i min forskning har känt sig rebelliska när de väljer en cola eller läsk. Men NOLO signalerar att man måste dricka något som ser ut och smakar som alkohol för att bli accepterad på vissa platser.

Hon poängterar också att det finns en yngre generation som inte alls är intresserade av NOLO-drycker eftersom de aldrig druckit alkohol.

– Jag tror att vi ser en framväxt av en grupp som aldrig kommer att börja dricka. NOLO-drycker är ganska dyra, och jag tror många är ovilliga och ointresserade att betala dyrt för något som smakar som öl när de aldrig druckit öl.

Mer från Accent