Krogmiljön

Fortfarande möjligt att komma påverkad till krogen

En studie visar att många krogar fortfarande släpper in personer som agerar narkotikapåverkat.

I en studie som genomfördes av Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, STAD, kunde skådespelare som agerade kraftigt narkotikapåverkade ofta ta sig in på Stockholms krogar. Detta som en tjugoårsuppföljning av projektet Krogar mot knark som riktar sig till krogbranschen och anställda i krogmiljö. Krogar mot knark startades av STAD år 2001 och går ut på att med samverkan och utbildning motarbeta narkotika i krogmiljöer.

Team bestående av två skådespelare och tre observatörer försökte att ta sig in på 137 krogar i Stockholm för att se om dörrvakterna reagerade på att de agerade narkotikapåverkat. Liknande studier gjordes 2003, 2004 och 2008.

Vid den första studien reagerade bara 8 procent av dörrpersonalen, året efter hade den siffran redan stigit till 27 procent och 2008 reagerade 66 procent på de till synes påverkade besökarna. I den senaste studien reagerade personalen i dörren vid 57 procent av tillfällena.

– Studien bekräftar bilden av att det finns ett behov av att fortsätta utbilda krogpersonal om tecken på narkotikapåverkan. Vilket är en stor del i arbetsmetoden Krogar mot Knark, säger Johanna Gripenberg, chef och forskare vid STAD i ett pressmeddelande på Stockholmspolisens hemsida.

STAD noterar också att man i större utsträckning än tidigare erbjöds att köpa narkotika inne på krogen.

– Studien bekräftar att vi behöver göra mer, för att minska förekomsten av narkotika i krogmiljön. Krogbranschens engagemang är avgörande för att lyckas, säger Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad.

Mer från Accent