Gör Accents valkompass!

Är du osäker på hur du ska rösta i EU-parlamentsvalet? Accents valkompass ger dig koll på var partierna står i frågor som rör alkohol och andra droger.

Många tycker att det är svårt få grepp om EU-politiken även fast den spelar stor roll för den politik som förs på nationell nivå. Med Accents valkompass kan du matcha dina åsikter mot partiernas i en uppsättning frågor om alkohol och andra droger där EU spelar stor roll.

Valkompassen ger endast ett förslag på vilket parti som kan ligga närmast dina ståndpunkter, men talar på inget sätt om vad du ska rösta på. Dina svar är helt anonyma och ingen data sparas.

Partiernas ståndpunkter har tagits fram med hjälp av enkäter som har skickats till partierna och sammanställts av frilansjournalisten Jakob Kerren.

Mer från Accent