Gårdsförsäljning

Uppgifter: Förslag om gårdsförsäljning av alkohol nära

Gårdsförsäljning av alkohol går inte att kombinera med det svenska detaljhandelsmonopolet, menar IOGT-NTO:s ordförande. Konsekvenserna skulle kunna bli ödesdigra.

Det är tidningen Dagen som skriver att regeringspartierna nu är redo att ta nästa steg mot gårdsförsäljning av alkohol efter att remissinstanserna fått säga sitt. Det kan handla om veckor, skriver Dagen, som tagit del av socialdepartementets information till Lagrådet.

Enligt denna information kan lagrådsremissen bli av den 25 april och förslaget är att en ny lag ska börja gälla från årsskiftet.

Men, enligt förhandsinformationen till Lagrådet, kommer inte lagrådsremissen namn innehålla ordet gårdsförsäljning utan ska heta “Bättre förutsättningar för besöksnäringen i fråga om småskalig produktion av alkoholhaltiga drycker”.

IOGT-NTO:s förbundsordförande Lucas Nilsson säger att gårdsförsäljning av alkohol riskerar att bli början på slutet för det svenska alkoholmonopolet.

– Detta innebär att regeringen nu riskerar ett bevisat mycket effektivt verktyg för att minska alkoholskadorna, nämligen Systembolagets alkoholmonopol. Det går nämligen inte att kombinera så kallad gårdsförsäljning med EU-rätten som tolererar Systembolaget just för att det är ett monopol.

Om alkoholmonopolet skulle falla så kan det få ödesdigra konsekvernser, menar han.

– Systembolagets alkoholmonopol räddar liv genom att dämpa alkoholkonsumtionen. Nu riskerar vi att se fler som far illa och dör, fler som fastnar i beroende, mer våld och fler barn som far illa av vuxnas drickande. Och för vad? En missriktad och felaktigen uppmålad bild av någon pittoresk vingård.

Gårdsförsäljning av alkohol har utretts tre gånger och slutsatsen har ofta varit att gårdsförsäljning skulle vara svårt att kombinera med det undantag som Sverige har fått för ett statligt alkoholmonopol. Den senaste utredningen tillsattes 2020.

Mer från Accent