Alkolås i alla bilar

Sverige borde bli först med att utrusta alla bilar med alkolås. Tidningen Expressen skriver på sin ledarsida att det skulle kunna rädda många från att bli alkoholister och dessutom eliminera orättvisan i att rattfylleridömda, som har råd, kan köpa sig fria från att få körkortet indraget.

Till skillnad från säkerhetsbältet kan låset inte bara rädda innehavarens liv och lem utan även omgivningens, skriver Expressen. Fanns det alkolås i alla bilar skulle fler inse att alkohol och bilkörning inte hör ihop. Därför anser Expressen att det borde vara obligatoriskt. Sverige kan dock inte ensamt införa ett sådant krav eftersom det skulle vara ett handelshinder enligt EU.

Den första januari permanentades försöket med möjligheten för rattfylleridömda att välja alkolås istället för indraget körkort. Försöket har pågått sedan 1999 och den som väljer att gå in försöket får behålla sitt körkort men måste använda alkolås i två år. Men det kostar att vara med. Även om kostnaderna nu kommer att minska till en månadsavgift på omkring 340 kronor i veckan, är det risk att många tycker att det är för dyrt.

Om det ska kosta tycker Expressen att kostnaden ska vara relaterad till inkomst, som dagsböter är. Men i första hand argumenterar de för att alliansregeringen ska gå vidare med regeringen Perssons tanke på att söka unionens tillstånd för att bli försöksland vad gäller lag på alkolås i alla bilar.

Eva Ekeroth

Läs mer: https://accentmagasin.se/2011/12/enklare-for-domda-att-valja-alkolas/

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer