NBV

NBV utsatt för svindleri

Påhittad verksamhet har godkänts av personal på NBV. Det bekräftas av en extern revision som lett till att två anställda på NBV Syd nu har polisanmälts.

Det var i början av året som Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, fattade misstankar om att allt inte stod rätt till i några verksamheter.

– Vi gör både anmälda och oanmälda besök ute i verksamheterna. Vår kontrollansvariga började fatta misstankar när hon kom på ett oanmält besök och det inte pågick någon verksamhet i lokalen, säger Åke Marcusson, förbundsrektor.

Efter ytterligare kontroller och en lång rad telefonsamtal till personer på deltagarlistorna blev NBV allt mer övertygade om att det var fejkade listor med falska underskrifter.

– Det är ett tidsödande arbete att ringa runt. Folk byter telefonnummer eller går inte att få tag i av andra anledningar, men vi fick allt mer bestyrkt att det förelåg oegentligheter säger Åke Marcusson.

Den obefintliga verksamheten var underskriven och godkänd av handläggare på NBV Syd.

– Så vi anlitade en extern revisionsbyrå som gjort en noggrann genomlysning av hela verksamheten. Deras rapport fick vi i fredags och den bekräftade våra misstankar. I går polisanmälde vi de två anställda som är inblandade, säger han.

I maj kom också en fråga till Åke Marcusson från Folkbildningsrådet.

– De hade fått ett anonymt brev, på engelska, som tipsade om oegentligheterna. Då hade vi redan tillsatt den oberoende utredningen, säger han.

Genom bedrägeriet har föreningar fått bidrag som de inte är berättigade till.

– Sammanlagt har de här två handläggarna arbetat med elva föreningar. De har fått hyra för lokaler som inte använts och bidrag för verksamhet som inte genomförts. Om handläggarna själva har haft någon ekonomisk vinning vet vi inte. Det får polisutredningen visa, säger han.

Det betyder också att NBV fått bidrag för påhittad verksamhet.Bedrägeriet misstänks ha pågått mellan 2016 och 2018.

– Vi får statsbidrag, regionala och lokala bidrag. Allt vi fått på felaktiga grunder ska naturligtvis betalas tillbaka. Vi ska också korrigera statistiken och ta bort deltagare och verksamheter som inte är riktiga.

I andra medier har uppgifter förekommit om att det ska röra sig om många miljoner.

– Det är fel att påstå det. Vi vet ännu inte hur mycket pengar det rör sig om. Det är ju inte så att all deras verksamhet har varit fabricerad. En del har faktiskt genomförts. Vilka verksamheter det är ska vi ta reda på nu, säger Binaji Marouf, kommunikationschef på NBV.

Åke Marcusson är självkritisk.

– Det är jättetråkigt att vi inte upptäckte det här i ett tidigare skede. Vi tyckte att vi hade en bra kontrollapparat, men bevisligen var den inte tillräcklig. Den var uppbyggd för att upptäcka om föreningar fuskade. Vi hade dålig beredskap för att våra anställda skulle utsätta oss för svindleri, säger han.

Han beklagar att förtroendet ruckats.

– Hela den här verksamheten bygger på tillit; att vi har förtroende för föreningar och handläggare och att myndigheterna har förtroende för oss.

NBV har vidtagit en rad åtgärder för att det inte ska kunna hända igen.

– Nu jobbar vi mycket med våra rutiner. Tidigare räckte det med att berörd handläggare skrev under listorna, men nu ska en chef eller någon annan också garantera verksamheten. Vi har byggt ut kontrollerna och vi fortsätter med anmälda och oanmälda besök, säger han.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer