Äldre

”Missbruket bland äldre kommer att öka”

Alkoholmissbruk bland äldre kommer att öka framöver, enligt finska Uutiset. Äldre har bättre ekonomi, är piggare, lever längre och har därmed fler år på sig att utveckla missbruk.

– Det finns nu en pensionerad generation som är vana att dricka alkohol. Livet förändras i samband med åldrandet. Pension eller en partners dödsfall kan lämna ett tomrum som sedan fylls med alkohol, säger Mari Sipola chef för missbruksvården i Kemi till Uutiset.

Alkoholkonsumtion bland äldre har ökat kraftigt bland båda könen, men enligt Mari Sipola tenderar äldre kvinnor som dricker mycket att göra det i hemlighet.

För många vuxna barn, som ofta bor långt bort blir det en chock att upptäcka det ökade drickandet hos föräldern.

– Det kan vara väldigt överraskande för barnen att höra att deras förälder missbrukar alkohol, säger Mari Sipola.

Många äldre tvekar också att söka hjälp. De har klarat sig själva genom hela livet och aldrig sökt hjälp för personliga problem. När de sen kommer fram till att de kanske behöver hjälp, vet de antingen inte vart de ska vända sig eller så vågar de inte.

– När äldre personer väl söker hjälp har det ofta gått väldigt långt och det finns ett flertal problem, säger Mari Sipola.

Mari Sipola förklarar att missbruksvården inte är anpassad att möta äldre personer utan för arbetande, unga människor. Hon påtalar att äldre behöver annan typ av stöd än det som ges inom missbruksvården idag.

– Äldre behöver till exempel hjälp i hemmet som sätter press på att klara hushållet och de dagliga sysslorna. Missbruksvården behöver också bli bättre på att ta med de äldres familjer i åtanke, säger Mari Sipola till Uutiset.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer