Ungas drickande

Många tonåringar planerar fylla på valborg

Valborg är en vanlig dag för alkoholdebut för många unga. Det är en tradition som håller i sig trots att unga idag dricker mindre än tidigare.

I en undersökning som Demoskop utför på uppdrag av IQ svarar 21 procent av tonåringarna mellan 15 och 18 att de planerar att dricka sig fulla på valborg.

Unga dricker mindre än tidigare, även på valborg. Det syns tydligt när IQ jämför denna undersökning mot undersökningar från början av 2000-talet.

–  Då var det dubbelt så många tonåringar som uppgav att de skulle dricka sig fulla vid valborg. Utvecklingen går helt klart åt rätt håll, även om vi fortsatt ligger på höga nivåer i en väldigt ung åldersgrupp, säger Mojtaba Ghodsi, vd för IQ.

22 procent av tonåringarna i undersökningen svarar att de upplever sig pressade av andra att dricka alkohol. Men bara 16 procent av tonårigarna uppger att det är viktigt för dem att dricka alkohol på valborg.

– Även om dagens unga dricker mindre så är alkoholnormerna fortsatt starka. Genom att visa att det är väldigt många unga som väljer att inte dricka sig fulla på Valborg, eller rent generellt, vill vi bidra till att bryta negativa normer kring alkohol och stärka unga i att göra smarta val som förhindrar att de skadar sig själva, säger Mojtaba Ghodsi.

Undersökningen visar också att det är vanligare att tycka att det är viktigt med alkohol på valborg i större städer än på landsbygden. De som unga som brukar dricka alkohol vid andra tillfällen också de som oftast planerar att dricka sig fulla på valborg, och de som oftast känner sig pressade att dricka.

Mer från Accent