Australien

Australien: Många påverkas negativt av andras drickande

En ny studie visar att kvinnor drabbas i större utsträckning och att flera insatser behövs för att minska alkoholskadorna.

En ny studie visar att var femte vuxen australier har upplevt sig ta skada av att någon i deras närhet dricker för mycket. Två tredjedelar av de deltagande i studien uppgav att de har någon nära sig som dricker mycket. Kvinnor och barn drabbas generellt värre än vuxna män när de har en anhörig som dricker. Det skriver Medical Xpress.

Av de svarande i studien uppgav 6 procent att de tagit skada av att någon de bor med druckit för mycket. 15 procent har drabbats av att en familjemedlem som inte ingår i deras hushåll dricker och 7 procent hade drabbats av en väns alkoholkonsumtion.

Det kan handla om att man behöver skjutsa runt eller på annat sätt ta hand om en anhörig. De rapporterar att de känt sig svikna och sårade, säger Anne-Marie Laslett, huvudförfattare till studien.

Bland kvinnor uppgav 15 procent att de sårats känslomässigt och 11,5 procent svarade att de hamnat i allvarliga gräl med en berusad närstående. Samma siffror bland män var bara 8 respektive 7,2 procent.

– Det var upprörande att se hur många som drabbats av problem i sin familj, blivit kallad glåpord och råkat i ekonomisk knipa på grund av någon annans drickande, säger Anne-Marie Laslett.

Hon menar att australiska myndigheter måste ta ett bredare grepp om alkoholproblemen. De informationskampanjer som är de vanligaste insatserna mot skadligt drickande idag handlar främst om alkohol i kombination med graviditet eller bilkörning.

– Det finns många andra områden som behöver statliga medel för att minska alkoholskadorna. Vi behöver insatser som riktar sig specifikt till kvinnor och större fokus på att skydda unga från andras drickande, säger hon.

Mer från Accent