Finland

Så drabbas barn och unga av Finlands nya alkohollag

Barn och unga riskerar att hamna i kläm när Finlands alkoholpolitik ska bli mer lik övriga Europas.

I Finland finns runt 89 000 barn som har minst en förälder med ett allvarligt drogproblem som krävt behandling innan barnet blivit myndigt. Det motsvarar runt 8,7% av alla minderåriga barn, enligt siffror från Institutet för hälsa och välfärd, THL.

– Majoriteten av de här föräldrarna har haft problem med alkohol. Sannolikt finns det ännu flera barn som lever med en förälder som har beroendeproblematik. Förälderns alkoholmissbruk och tillhörande våldsbenägenhet är de vanligaste orsakerna till att ett barn omhändertas, säger Cilla Schroeder, sakkunnig inom förebyggande rusmedelsarbete, från den finska drogpolitiska organisationen EHYT.

Samtidigt har den finska riksdagen efter mycket debatt röstat igenom en lag som innebär att starkare alkohol nu får säljas i landets mataffärer, vilket kan komma att påverka barn och unga på flera sätt.

Cilla Schroeder säger att finska minderårigas alkoholvanor förändrats under de senaste 20 åren. Ungdomar dricker sig mera sällan berusade och, och allt fler väljer att inte dricka alls.

– En av de viktigaste faktorerna till den här utvecklingen har varit att vi har ett folkhälsobaserat alkoholmonopol. Att kontrollera tillgången till alkohol är en av de mest effektiva alkoholpolitiska åtgärderna. När tillgången till alkohol underlättas ökar inte bara alkoholkonsumtionen, utan också de alkoholrelaterade skadorna, säger hon.

Unga kommer att möta mer alkohol i sin vardag.

– Nu kommer det att finnas starkare alkoholdrycker i miljöer där unga rör sig, som mataffärer och kiosker, och det kan bli lättare för minderåriga att få tag på alkohol. Det finns en stor risk att de nuvarande lagförslagen kommer föra utvecklingen i motsatt riktning: att berusningsdrickande bland ungdomar ökar och totalkonsumtionen av alkohol växer, säger Cilla Schroeder.

Men den nya lagen påverkar också barn och unga i egenskap av anhöriga. Studier visar att hemmet är den vanligaste platsen för alkoholkonsumtion. I Finland kommer 75 procent av den konsumerade alkoholen från det statliga monopolet Alko eller andra butiker. I familjer där det finns beroende kommer den ökade tillgängligheten på alkohol att märkas av, tror Cilla Schroeder.

– Det kommer att innebära mera otrygghet, rädsla och direkt fara för barnen. Alkohol är inte som andra varor. Negativa konsekvenser drabbar inte bara den som dricker utan även deras barn, familjer och samhället i stort. För barn och unga betyder det här otryggare hemmaförhållanden och till exempel ökad risk för att råka ut för familjevåld, säger hon.

Mer från Accent