Finland

Finsk alkoholkonsumtion fortsätter att minska

Finlands alkoholkonsumtion har minkat sedan 2007. Men liberalare alkoholpolitik kan påverka trenden.

Den finska alkoholkonsumtionen har varit på nedgång sen 2007. Ny statistik från finska Institutet för hälsa och välfärd, THL, visar nu att konsumtionen 2023 sjönk med 2,4 procent jämfört med året innan. Den genomsnittliga alkoholkonsumtionen omräknad till ren alkohol var 8,7 liter för finländare över 15 år.

I beräkningen tar THL med både alkohol som säljs i affär och på restaurang samt alkohol som förs in från utlandet eller köps online.

Köp i butik står för tre fjärdedelar av alkoholkonsumtionen i Finland. De köpen minskade minskade med 3 procent förra året samtidigt som finländarna förde in mer alkohol i landet i samband med resor. Onlinehandeln med alkohol minskade med hela 62 procent, jämfört med året innan.

Att resandeinförseln ökade 2023 tror THL har att göra med att finländarna går tillbaka till det konsumtionsmönster man hade innan pandemin. I Sverige rapporterade CAN att resandeinförseln minskade förra året, vilket man tror kan bero på den ekonomiska utvecklingen och den svaga kronan.

I statistiken går det att se en högre konsumtion i de östra och norra delarna av landet. I norr är snittkonsumtionen 10,5 liter ren alkohol per år, men turism kan spela en viss roll i att den siffran är högre än genomsnittet.

– Den varierande konsumtionen tyder på att alkoholpolitiken har olika effekt i olika regioner. I år har man dragit ner på medel för sociala och hälsovårdande myndigheter samtidigt som tillgängligheten av alkohol har utökats. Det kan öka trycket på sociala myndigheter och sjukvården, säger Thomas Karlsson, alkoholforskare på THL.

Sedan några veckor tillbaka är det tillåtet att sälja starkare alkoholdrycker än tidigare, upp till 8 procent, i finska mataffärer. Ifall det kommer påverka den nedåtgående trenden eller inte tror Thomas Karlsson kommer bero på flera faktorer.

– Det beror lite på vad för drycker som kommer till hyllorna och hur sommaren kommer att se ut, hur efterfrågan på de nya produkterna utvecklas. Om det är någon produkt som blir jättepopulär så kan den få en genomslagskraft, men annars så är kategorin så pass ovanlig att den inte borde ha jättestor inverkan på totalkonsumtionen, säger han till Yle.

Men överlag så tror han inte att det är bra för folkhälsan att göra alkohol mer tillgängligt.

– Vi har ju en folkvald riksdag med en regering som har lyft upp det här till sitt regeringsprogram. Och de kör också på väldigt kraftfullt under den här regeringsperioden, så på det sättet så var det ingen överraskning. Men med tanke på folkhälsan är det beklagligt, säger han till Yle.

Mer från Accent