Tema

IOGT-NTO och EU

EU är en demokratisk institution, styrd av våra folkvalda. Kring dem flockas lobbyisterna – många mäktiga och penningstarka, som alkoholindustrin. IOGT-NTO-rörelsen var tidigt på plats för att ta upp kampen.