IOGT-NTO och EU

Alkohollobbyn mobiliserar inför EU-omröstning

EU:s cancerbekämpning kommer i framtiden erkänna alkoholens roll i uppkomsten av cancer. Det har fått alkoholindustrin att mobilisera.

I syfte att ta fram en plan för hur EU ska bekämpa cancer sammanställdes 2020 ett särskilt utskott, Beca, som gjorde en rapport om europaparlamentets syn på cancerbekämpning. Den färdiga Beca-rapporten presenterades i december och antogs av utskottet.

– Den ursprungliga rapporten såg ganska bra ut på alkoholsidan. Man erkänner att alkohol är cancerogent och tog upp bra åtgärder för hur man ska minska alkoholrelaterad cancer, säger Emil Juslin, politisk sekreterare på IOGT-NTO-rörelsens Brysselkontor.

– Det fick kompromissas en del under processen, men en sak som fick vara kvar var en skrivning om att det ur cancersynpunkt inte finns någon säker nivå av alkoholkonsumtion. Det är något som vi jobbat för väldigt länge.

Nu ligger rapporten hos Europaparlamentets plenum, och inför omröstningen imorgon,onsdag, som ska anta rapporten har flera ändringsförslag kommit in som tyder på alkoholindustrins inblandning.

– Framförallt vinindustrin har engagerat sig. De är missnöjda med rapporten och håller fast vid lögnen om att måttligt drickande skulle vara säkert, säger Emil Juslin.

Genom kontakter med ett antal parlamentariker har alkoholindustrin fått med ändringsförslag för att tona ner alkoholens roll i cancerproblematiken på flera områden.

– De har försökt få bort omnämningar om hälsovarningar och istället skrivit in formuleringar om måttfullhet och ansvarsfullt drickande. Det är inga nya strategier för industrin, men det är märkbart att de reagerat starkt.

Alkoholindustrin vill gärna relativisera formuleringar om alkoholens risker. De vill få in formuleringar om att det främsta problemet är skadlig alkoholkonsumtion och därmed peka på att det ligger hos en mindre grupp konsumenter som inte dricker måttligt.

Över 150 europaparlamentariker har skrivit på ändringsförslagen, vilket betyder att de kommer behöva tas upp i plenum. Även fast Beca-rapporten omfattar många områden som spelar roll för cancerbekämpning så är det främst på alkoholområdet som ändringsförslag kommit in.

Jytte Guteland är socialdemokratisk EU-parlamentariker och ser med oro på ändringsförslagen.

– Jag skulle bli fruktansvärt besviken om de här ändringsförslagen går igenom. Mest oroad är jag över om Epp (Den folkpartistiska gruppen i parlamentet) håller den värsta alkohollobbyismen stången.

Det pågår bland annat diskussioner om vilken information som måste finnas på alkoholförpackningar.

– Det bör finnas innehållsetiketter på alkoholförpackningar. Men även där ser vi att det finns lobbyism som verkar för att man inte ska ha den typen av etiketter och information till konsumenterna, säger Jytte Guteland.

– Det finns också en diskussion om alkoholreklam och sponsring av idrottsevenemang. Där finns det också de som vill urvattna skrivelserna, vilket vi tycker är negativt med tanke på hur det gör att barn kommer i kontakt med alkoholreklam. Det finns studier som visar att barn har bättre koll på ölmärken än på godismärken, säger hon.

IOGT-NTO-rörelsens drogpolitiska avdelning har under den senaste veckan sökt kontakt med så många svenska europaparlamentariker som möjligt för att föra fram sin syn på frågan.

– Vi för fram att det är viktigt att man håller sig till den kompromiss som Beca-utskottet kommit fram till och att det vore ett viktigt framsteg i erkännandet av sambandet mellan alkohol och cancer.

De flesta europaparlamentariker som lämnat in alkoholpositiva ändringsförslag till Beca-rapporten kommer ifrån vinproducerande länder. Men det finns även svenska parlamentariker som ställt sig bakom den typen av ändringar.

– Det är bland annat Kristdemokraterna och tre av fyra Moderater som skrivit under. Vi tycker att det är synd eftersom att många av de här ändringsförslagen går emot grunden i den svenska alkoholpolitiken, säger Emil Juslin.

Jytte Guteland kommer hålla koll på hur de andra svenska parlamentarikerna röstar.

– De flesta svenska parlamentariker verkar hålla sig till en restriktiv inställning. Det vore märkligt om man ville vara mindre restriktiv än i ett svenskt förhållningssätt.

Hon väljer att vara optimistisk så länge som möjligt och hoppas att det finns en vilja hos parlamentet att värna folkhälsan.

– Nu när man låtit ett särskilt utskott granska cancerbekämpningen så borde man lyssna på utkottet och Världshälsoorganisationen. Det vore en fruktansvärd besvikelse om man ignorerade forskarna och antar skrivningar som går i strid mot folkhälsan. Det vore ynkligt, säger Jytte Guteland.

Under tisdagkvällen kommer ändringsförslagen att röstas igenom och på onsdag sker omröstningen om att anta rapporten i sin helhet.

Mer från Accent