IOGT-NTO och EU

EU-strategi kidnappad av vinindustrin

EU-parlamentets miljö- och hälsoutskott har röstat för att vin ska räknas som hälsosamma livsmedel. "Otroligt problematiskt", säger Emil Juslin, IOGT-NTO-rörelsen.

EU:s Farm to fork-strategi, eller på svenska Från jord till bord, syftar till att snabba på omställningen till livsmedel som är hållbara och hälsosamma. När strategin i torsdags var uppe till omröstning i miljö- och hälsoutskottet, ENVI, i Europaparlamentet, röstades ett tillägg till texten igenom: 

”Europaparlamentet understryker behovet av att verka för europeiska informationskampanjer om måttlig vinkonsumtion samtidigt som man fortsätter att främja kvalitetsprodukter. Parlamentet anser att konsumtionsmissbruk endast kan bekämpas effektivt genom informations- och utbildningskampanjer på bred front och påminner om att måttlig vinkonsumtion är en del av medelhavskosten.

– En så offensiv skrivning, som den om att informationskampanjer skulle vara det enda som fungerar för att förebygga missbruk, har jag inte sett tidigare. Det är som inklippt från vinindustrin och emot all evidens. Det är chockerande och otroligt problematiskt att det kan gå till på det här sättet, säger Emil Juslin, drogpolitisk sekreterare i EU-frågor hos IOGT-NTO.

Emil Juslin. Foto: Lizzette Masterson

Särskilt förvånande anser han det är att det just är miljö- och hälsoutskottet som röstat igenom ändringen.

– Hade det kommit från till exempel jordbruksutskottet hade jag kunnat förstå det bättre. Men hälsoutskottet borde vara väl medvetna om att alkohol inte är någon hälsosam dryck, och att informationskampanjer inte är något effektivt verktyg för att minska skador. Det är så uppenbart att vinindustrin har varit inblandade i det här.

Han är ändå glad att nästan alla svenska parlamentariker röstade emot skrivningen.

– Det var positivt att de svenska parlamentarikerna Malin Björk (V), Jytte Guteland (S), Emma Wiesner (C) och Pär Holmgren (MP), röstade emot. Bara Jessica Polfjärd (M) röstade för.

I grunden tycker Emil Juslin att strategin är bra.

– Det är bra att EU överväger vilka jordbruksprodukter man vill framhäva och stödja långsiktigt. Men tråkigt om den ska urvattnas av industrin. Har vinindustrin kunnat påverka så starkt så kan även andra industrier, till exempel köttindustrin, ha gjort likadant för att gynna sina produkter.

Även om miljö- och hälsoutskottet röstat för tillägget i skrivningen så behöver det inte bli det slutgiltiga resultatet.

– Jag antar att det kommer upp i plenum i början av nästa år. Det är ungefär så lång tid det brukar ta. Det är bara att hoppas att vi kan bidra till att få bort tillägget. Det vore väldigt, väldigt dåligt om det gick igenom.

Mer från Accent