IOGT-NTO och EU

Flera alkoholvänliga ändringar i cancerrapport

EU har röstat igenom en ny text om cancerbekämpning. Men flera redigeringsförslag från alkoholindustrin röstades också igenom.

Tre större redigeringsförlag gällande alkohol gick igenom när EU-parlamentet i onsdags antog Beca-rapporten, ett dokument som är ett slags uttalande kring parlamentets syn på hur cancer ska bekämpas inom unionen.

Jytte Guteland, svensk EU-parlamentariker för Socialdemokraterna, har blandade känslor efter onsdagens omröstning.

– Rapporten som helhet är i grunden bra och tar upp viktiga uppmaningar kring det förebyggande arbetet mot cancer där även alkohol lyfts fram. Sen blev ju några av de bästa och skarpaste formuleringarna nedröstade och det gör mig illa till mods att det finns en sådan ovilja att lyssna till forskningen.

Men att rapporten gör sambandet mellan cancer och alkohol tydligt är fortfarande en seger enligt Jytte Guteland.

– Texten innehåller ett starkare fokus på orsakerna till cancer och har en helhet som jag tycker är viktig. Den kommer att spela roll och är ett steg i rätt riktning. Det ska vi inte glömma, även om jag såklart också är besviken, säger hon.

Emil Juslin, politisk sekreterare på IOGT-NTO-rörelsens Brysselkontor är också besviken.

– Det är mycket tråkigt. Det var lite av en överraskning då vi hade fått indikationer på att det såg bättre ut, säger han.

Ett av de tre genomröstade ändringsförslagen gällde skrivningen om att det inte finns någon säker konsumtionsnivå när det gäller alkoholkonsumtion och cancer. I den slutgiltiga versionen står nu ”when there comes to alcohol, the safest level is none.”

– Det anspelar på att det finns en annan säker nivå av alkoholkonsumtion även fast vi vet att så inte är fallet, säger Emil Juslin.

Emil Juslin. Foto: Jens WIngren

Det andra ändringsförslaget handlade om hälsovarningar på alkoholförpackningar, som ersattes med en skrivning om att man vill se ”moderate and responsible drinking information”.

– ”Moderate and responsible drinking” tycker jag är en uppenbar formulering från alkoholindustrin. Det är precis så de uttrycker sig, säger Emil Juslin.

EU-kommissionen har börjat ta fram ett förslag om häslovarningar på alkoholförpackningar och Emil Juslin är rädd att veckans omröstning tyder på att det inte finns ett stöd i parlamentet för den typen av åtgärder just nu. Jytte Guteland har däremot förtroende för EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides, och att hon kommer att fortsätta driva arbetet med hälsovarningar framåt.

– Jag hoppas att hon kommer vilja prova frågan i parlamentet igen. I ett skarpare läge skulle man få tillfälle att föra fler debatter innan en omröstning. Det är absurt att konsumenter i EU vet mer om innehållet i juice eller mjölk än vad de vet om sitt vin, säger Jytte Guteland.

Det tredje ändringsförslaget var i ett om att begränsa alkoholreklam i samband med sportevenemang. Den slutgiltiga versionen av rapporten lyder nu att detta enbart gäller sportevenemang som riktar sig till unga.

Jytte Guteland betonar att EU:s cancerförebyggande arbete bara har börjat.

– Vi vet att vi har en högre andel personer som dör av cancer i Europa än i övriga världen. Vi vet också att européer exponderas för mer alkohol och att vi har en utbredd alkoholkultur som påverkar människors hälsa och livslängd.

Om Emil Juslin ska nämna något positivt som kommit ur veckans debatter och omröstnignar så tycker han att det är bra att alkoholindustrin blottat sig och visat upp hur man är beredd att motarbeta folkhälsan för att främja sina egna intressen.

– Det här visar verkligen på effekten som alkoholindustrin haft i den här processen, speciellt vinindustrin. Det är sällan de varit så här exponerade och explicita. Det är också tydligt att det inte finns någon annan aktör som skulle vilja ha igenom de här ändringarna, säger han.

Jytte Guteland jämför alkoholindustrins ansträngningar med tobaksindustrins.

– De visar ett enormt försvarsartilleri i form av lobbyism just nu. Industrin är inne i en fas där de får kritik och försvarar sig med förnekelse. Men det kommer inte vara möjligt hur länge som helst. Förr eller senare kommer medvetandegraden kring cancer och alkohol höjas tills sambandet inte går att bortse ifrån.

Jytte Guteland tog också upp industrins påverkansarbete när hon tidigare i veckan talade inför parlamentet. Hon uppmanade sina kollegor att stå emot lobbyismen och stå upp för integritet och folkhälsa istället för att lyssna på industrins vinstintressen.

– Det är djupt sorgligt att vi håller de intressena högre än folkhälsan med den fakta vi har om alkohol och cancer. Jag tror att många parlamentariker är rädda för jobben i sina hemländer eller att få kritik hemifrån, säger hon.

Beca-rapporten har ingen lagstiftande kraft utan ska ses som ett uttalande från parlamentet. Men Emil Juslin tror ändå att ändringarna kan få negativa effekter.

– Det kommer göra det svårare att få igenom en stark reglering i framtiden. Det sätter en dålig praxis framåt, säger han.

Han tror också att det finns en fara i att alkoholindustrin fått igenom sin syn att man bör fokusera på måttligt drickande istället för att göra större åtgärder som påverkar drickandet inom hela befolkningen.

– Det som skrämmer mig mest i detta är kraften som alkoholindustrin har när de vill få till en förändring i en text som inte passar dem. Det påverkar all policy som industrin skulle kunna tänkas motsätta sig.

Jytte Guteland tror ändå att Beca-rapporten på sikt kommer att ha positiva konsekvenser.

– De här skrivningarna om alkoholens skadliga konsekvenser kommer att sippra ner i lagar och budgetförslag. Jag tror att den här rapporten kan bli en väckarklocka för många, säger hon.

Mer från Accent