Alkoholreklam

Reklamen uppmuntrar kvinnor till högriskdrickande

Berusningsrickandet bland kvinnor har normaliserats. En farlig utveckling varnar mediekritikern Jean Kilbourne, som säger att alkoholindustrin nu riktar in sig på äldre kvinnor.

Amerikanska kvinnor dricker betydligt mer – och oftare – än sina mödrar och mormödrar. Mest dricker vita kvinnor i medelåldern. Enligt offentliga hälsodata som Washington Post analyserat är sannolikheten att en vit amerikansk kvinna är alkoholkonsument hela 71 procent. För svarta kvinnor är samma siffra 47 procent, för latinska kvinnor 41 procent och för asiatiska kvinnor 37 procent.

Det ökande drickandet har lett till en ökad dödlighet i lägre åldrar. För vita kvinnor mellan 35 och 54 år har antalet alkoholrelaterade dödsfall mer än fördubblats sedan 1999 enligt Washington Post.

Mediakritikern Jean Kilbourne, som följt alkoholindustrins annonsering sedan 1970-talet, noterar hur marknadsföringen i allt högre grad riktar in sig på kvinnor, på senare tid äldre kvinnor.

– Traditionellt har alkoholreklamen mot män riktat in sig på att alkohol är ett sätt att få sex, medan budskapet till kvinnor varit att alkohol är en väg att få romantik. Marknadsföringen mot äldre kvinnor handlar om att normalisera alkohol som ett sätt att hantera stress, säger hon i en video i anslutning till artikeln.

Hon menar att framväxten av sociala medier påskyndar en farlig utveckling, inte minst genom möjligheterna att dela och bädda in alkoholreklam.

– Reklamen uppmuntrar till högriskdrickande, till dagligt drickande i större mängder. Jag vill göra människor medvetna om de här budskapen – och om vad som ligger bakom dem, säger Jean Kilbourne.

Fotnot: Berusningsdrickande (binge drinking) definieras i artikeln som fyra drinkar, eller en två tredjedels flaska vin, konsumerade inom loppet av två timmar.

Mer från Accent