Grunden för en ny och bättre narkotikapolitik är inte legalisering

Läktaren ovanför salen där FN:s generalförsamling samlas är snart fylld med företrädare för civilsamhället och andra inbjudna. Nere på golvet börjar delegaterna samlas, om några minuter minuter startar UNGASS 2016.

UN General Special Session on drugs arrangeras för första gången sedan 1998. Att generalförsamlingen samlas för att tala bara om narkotikapolitik hör alltså inte till vanligheterna. Inför mötet har legaliseringsrörelsen mobiliserat för allt vad tygen håller – uppbackade av George Soros och andra dollarmiljonärer. Retoriken går ut på att ”kriget mot knarket” har misslyckats och att vi måste legalisera.

Världens länder håller inte med. Inför UNGASS har ett förslag till slutdokument förhandlats fram i Wien. I dokumentet finns en total enighet om att narkotikakonventionerna fortsatt är grunden för politiken, men man pekar också ut en lång rad insatser som är bevisat effektiva för att minska problemen. Dokumentet har också ett betydligt större fokus på folkhälsa än tidigare och pekar bland annat på vikten av tillgång till god behandling, uppmuntrar delstaterna att testa alternativa straff för mindre narkotikabrott och betonar vikten av att mänskliga rättigheter respekteras.

Om bara en bråkdel av alla dessa insatser skulle genomföras av världens länder skulle mycket vara vunnet. Vi har verktygen – grundproblemet är att de används för dåligt.

IOGT-NTO är på plats tillsammans med representanter för bland andra IOGT International, Active och Forut. I går arrangerades Civil Society Forum särskilt för civilsamhällets representanter på plats. Under själva UNGASS bevakar vi förhandlingarna och deltar på de många sidoevent som arrangeras här i FN-byggnaden.

Den globala narkotikapolitiken kan verkligen inte beskrivas som perfekt. Det finns länder förlitar sig på en ensidig, repressiv politik som måste förändras. Mänskliga rättigheter måste respekteras. Tillgången till god vård måste bli bättre – något som också gäller i Sverige. Och så måste vi på allvar börja satsa på evidensbaserad prevention – där finns väldigt mycket mer kunskap än för bara tio år sedan.

Jag har skrivit mer om UNGASS här, och om legalisering här.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer