Folkhögskola

Tollares fastigheter sålda – ”Nu kan vi fokusera på kärnverksamheten”

Tollares dåliga ekonomi har varit en följetong. Ett nytt avtal gör IOGT-NTO till ägare av fastigheten med skolan som hyresgäst.

I fredags undertecknades ett avtal mellan IOGT-NTO och IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund Tollare som gör IOGT-NTO till ägare av fastigheten, medan skolan fortsätter med sin verksamhet som hyresgäst.

– Det känns bra att vi äntligen är framme. Det här har vi ju jobbat fram emot under ett års tid. Vi som varit med ett tag vet ju att det varit tufft länge. Sedan det här alternativet dök upp som en lösning har det varit en lättnad. Det här blir som en nystart för oss, säger Camilla Berner, ordförande i folkhögskoleförbundet.

Redan hösten 2021 blev det uppenbart att Tollare skulle få svårt att klara den ekonomiska situationen.

– Det är bekymmersamt att ekonomin inte gått ihop. Genom den här lösningen säkrar vi Tollare för framtiden. Vi hoppas att det ska ge stabilitet och trygghet, något som skolan verkligen behöver. Tollare är jätteviktig för IOGT-NTO, folkbildningen är viktig, säger Lucas Nilsson, ordförande för IOGT-NTO.

Hur ska det lösa ekonomin?

– Skolan får tydligare ramar och större möjlighet att hålla budget. Med en kapitalstark ägare som kan ta ett tydligare ansvar för fastigheten och stå för underhåll och investeringar kan skolan fokusera på sitt uppdrag.

Något som Camilla Berner instämmer i.

– Nu kan vi fokusera på den verksamhet vi har och de lokaler vi faktiskt använder och hyr, istället för på andra delar. Även om vi också måste se över hur vi kan öka intäkterna. Det handlar om vilka andra aktiviteter och verksamheter vi kan genomföra.

Som fastighetsägare har det varit en hel del annat som upptagit tid och pengar.

– Tollare är, jämte Wendelsberg, Sveriges bästa folkhögskola. Nu ger vi förutsättningar för dem att vara just det och inte en massa annat, säger Lucas Nilsson

Många har varit upprörda och tyckt att Tollare skänks bort.

– Tollare är ju IOGT-NTO:s folkhögskola. Nu gör vi en överlåtelse mellan folkhögskoleförbundet och IOGT-NTO-förbundet. Det gör vi för att ge bättre ekonomiska förutsättningar för fastigheten, både akut och på längre sikt.

Köpeskillingen är 16 miljoner. I avtalet ingår också att hyran första året är låg och trappas upp till den slutliga nivån på tre år. De delar som skolan kommer att hyra av IOGT-NTO är till att börja med skolbyggnaden, herrgården, Storstugan och matsalen. Övriga byggnader tar IOGT-NTO hand om. Kursdeltagarna som är inackorderade kommer alltså att hyra sina rum av IOGT-NTO i fortsättningen.

– Vi kommer att köpa tjänster av skolan för inackorderingen och fastighetsskötseln. På så vis kan skolan också behålla personal, säger Stefan Engström, fastighetschef på IOGT-NTO.

Vad kommer att hända härnäst?

– Mest akut är taket på skolbyggnaden som måste ha ny duk. Det borde ha gjorts förra året, men processen har ju dragit ut på tiden. Sedan måste det dräneras runt grunden på den byggnaden. Hade vi kommit i gång tidigare hade vi hunnit göra det under sommarlovet. Det kommer inte att gå nu, men det måste göras. Annars har vi en överenskommelse med skolan om att göra så lite underhållsarbete som möjligt under terminstid, säger Stefan Engström.

Även insidan på skolbyggnaden behöver renoveras.

– Men det är ju inte akut så det får vänta till nästa sommar. Något annat som däremot är akut är att det är rötskador i huvudbyggnaden och så måste vi se över fläktsystemet så vi får bättre ventilation och kan få en godkänd OVK-besiktning.

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och måste göras vart tredje år.

Sedan står matsalen och internatbyggnaderna på tur.

– Vi ska filma avloppen i matsalen för att se vad det är som behöver göras. Det är inte akut, men vi ska inte vänta tills det händer något. Internatbyggnaderna måste också ses över, men rummen är uthyrda för läsåret 2024–2025, så där kommer vi inte in just nu. Vad gäller villorna får vi diskutera med respektive hyresgäst vad som behöver göras.

”Folkbildning är otroligt viktigt för IOGT-NTO:s uppdrag.”

Lucas Nilsson

Någon oro för skolans framtid hos blivande studerande har inte märkts.

– Vi har ett bra söktryck till både allmän- och socialpedagogisk kurs, så klasserna kommer att fyllas. Sedan tillkommer ju distanskurser och kortkurser, säger Camilla Berner.

Både Lucas Nilsson och Camilla Berner är nöjda och glada, både för Tollares och IOGT-NTO:s skull.

– Folkbildning är otroligt viktigt för IOGT-NTO:s uppdrag att stärka och höja rösten för ett nyktrare samhälle, säger Lucas Nilsson.

– Både Tollare och IOGT-NTO står inför stora förändringar i år. Tollare vill vara en resurs för organisationen i den processen och bidra med kompetens- och personalutveckling i organisationen, säger Camilla Berner.

Mer från Accent