Opioiddödlighet

Bättre kunskaper kan förebygga opioiddödlighet – ”Många dör ensamma”

Det behövs mer kunskap samt större tillgänglighet till motgift. Det är slutsatsen i en dansk studie som har undersökt omständigheterna bakom dödliga överdoser av opioider.

Många dör ensamma, men det finns också många fall där någon hade kunnat förhindra dödsfallet, konstaterar Charlotte Uggerhøj Andersen, lektor i klinisk farmakologi vid institutionen för rättsmedicin vid Århus universitet.

Forskarna har i studien tittat närmare på 327 obduktionsrapporter där man funnit morfin, heroin eller metadon i blodet. Dödsfallen hade skett mellan åren 2013 och 2020, inom fyra polisdistrikt på Jylland.

– Vi ville bland annat undersöka var dödsfallet skedde och om de varit ensamma när de dog, säger Charlotte Uggerhøj Andersen.

Resultaten visar bland annat att 92 av de 327 avlidna var mellan 15 och 34 år. I 62 procent av fallen dog eller hittades den döde i sitt eget hem. 64 procent var ensamma vid dödstillfället.

– I åldersgruppen över 44 år var det vanligare att de dog ensamma. Bland de unga hade det oftare funnits andra personer, som föräldrar, på samma adress.

Detta är siffror som stämmer överens med bland annat en svensk studie från 2022, från Malmö universitet.

– Den visar på liknande mönster, vilket var väldigt spännande för oss att se.

När det finns andra i närheten då en överdos sker, finns även möjligheten att någon ska kunna ringa ambulans eller ge motgift. Såväl den svenska som danska studien stärker Charlotte Uggerhøj Andersens övertygelse om att motgift i form av läkemedlet naloxon behöver göras mer lättillgängligt. Hon tycker att Sverige är på rätt väg – här har socialministern lovat att naloxon i form av nässprej ska kunna köpas receptfritt på apotek inom kort.

– Om de som själva använder opioider har tillgång till motgift kan de rädda andra. Detta gäller även föräldrar och andra anhöriga. De behöver veta hur en överdos ser ut, och att det tar tid att dö. Om den som har tagit opioider somnar, och inte går att väcka, då kan det vara en förgiftning. Onormal andning och att snarka högt är andra varningssignaler.

”Risken ökar om man blandar preparat.”

Michael Lodberg Olsen

Men forskningsresultaten visar att en stor andel dog ensamma – hur kan då naloxon rädda liv?

Michael Lodberg Olsen är initiativtagare och ordförande för Antidote, en dansk frivilligorganisation med läkare, sjuksköterskor och frivilliga, vars är syfte att öka kunskapen om naloxon som motgift mot opioidförgiftning. Han har haft en rådgivande roll under studien och välkomnar nya fakta som kan ligga till grund för lösningar för att rädda liv.

– Det är inte bara nässprayen som är viktig utan också den kunskap som följer med då motgiftet får en större spridning. Det gäller bland annat att risken ökar om man blandar preparat och att du kan inte klara dig på egen hand vid en överdos.

Vissa som använder opioider har ett mångårigt missbruk, och tar ofta flera olika preparat för att boosta ruset av opioider. Michael Lodberg Olsen tror att även den här gruppen kan ändra sitt beteende, om de får mer kunskap om hur mycket risken att dö i en överdos ökar då opioider tas tillsammans med bensodiazepiner eller alkohol.

– Min erfarenhet är att de inte  vill dö – de vill leva. Men de har så mycket smärta, och att ta droger är ett sätt att orka leva. Om tillgången till motgift blir mer utbredd, kan det få som konsekvens att det skapas en kultur där man tar bättre hand om sig, och inte tar droger ensam.

Michael Lodberg Olsen. Foto: Daniel Hjorth, STOF

Den yngre målgruppen är extra viktig att nå med fakta.

– De yngre har sämre kunskap om att alkohol ökar effekten av opioider. Om man har varit ute på krogen och druckit mycket, och sedan tar en Tramadol, blir det en mycket kraftigare effekt än när man tagit pillret häromdagen, i nyktert tillstånd. Det ökar risken för opioidförgiftning.

Michael Lodberg Olsen vill se att spridningen av motgift blir normaliserad. Och det gäller inte enbart de som missbrukar illegal narkotika.

– Det kan handla om din mamma som får morfin utskriven från läkaren för sin värk. Hon kan också få en överdos – det är lätt att ta för mycket. Läkaren behöver även informera din pappa om hur en överdos ser ut och att det finns motgift.

Mer från Accent