Vad händer på UNGASS nästa vecka?

I mitten av nästa vecka – den 19 till 21 april – samlas FN:s medlemsländer till ett högnivåmöte om narkotika. Det hör inte till vanligheterna – senast ett liknande möte hölls var 1998.

Mötet är UNGASS – United Nations General Assembly Special Session on Drugs. Förberedelserna har pågått sedan 2012 och civilsamhället har hela tiden funnits med som en part i samtalen.

Jag och Johnny Mostacero kommer att vara på plats för IOGT-NTO:s räkning för att följa diskussionerna, delta i sidoevent och prata med andra deltagare.

Dag Endal, anställd på vår norska systerorganisation Forut, kommer också att vara på plats. På narkotikapolitikk.no har han skrivit en utmärkt sammanfattning av läget inför UNGASS, läs den gärna.

Några huvudpunkter (med inspiration från Dags sammanfattning):

  • I Wien kom man för ett par veckor sedan överens om ett förslag till slutdokument från UNGASS, som kommer att behandlas under veckan. Ändringar kan komma under veckan, men troligen blir det inga större förändringar.
  • Ett par länder har signalerat om att de hellre skulle se att UNGASS inte lyckas komma överens om ett slutdokument alls – för att visa att det nuvarande systemet inte är kapabelt att hantera problemen. Beslut i FN:s generalförsamling kräver enighet så det räcker att ett land säger nej för att förslaget ska falla.
  • Slutdokumentet är omfattande och skrivet på typiskt FN-språk, men beskriver en stor mängd insatser som kan eller bör göras för att minska narkotikamissbruk och lidande på grund av narkotika. Om bara en bråkdel av det som faktiskt beskrivs i dokumentet också skulle bli verklighet skulle det göra stor skillnad och bidra till en väsentlig minskning av narkotikaskadorna.
  • Grundlinjen är att det inte finns någon enkel universallösning. Politiken måste vara brett sammansatt och balanserad, och insatserna baserade på evidens.
  • Nu är det handling som krävs. Nu har vi ägnat flera år åt att förhandla om formuleringar i ett dokument. De kommande åren – nästa UNGASS är redan 2019 – bör ägnas åt att implementera och verkställa det som står i slutdokumentet.
  • Narkotikakonventionerna är även fortsatt grunden för den internationella narkotikapolitiken. De är inte perfekta, men alternativen är sämre, och en mycket stor majoritet av världens länder står bakom dem. Dessutom har den här processen klargjort att medlemsländerna har stort handlingsutrymme inom konventionerna för att prova olika lösningar.
  • UNGASS-dokumentet bekräftar att narkotikapolitiken har förändrats mot att bli mer effektiv och kunskapsbaserad. Mycket kunskap finns idag kring vad som faktiskt fungerar – men mycket återstår när det gäller att faktiskt genomföra det också. Klart är också att vissa länder har ett betydligt större behov av att reformera sin narkotikapolitik än andra.
  • Hälsoperspektivet i politiken är också tydligare. I Sverige och övriga Europa har vi länge haft ett tydligt hälsofokus (även om tillgången till behandling kan bli betydligt bättre även hos oss). I andra länder finns hälsoperspektivet inte alls – vilket är ett jätteproblem.
  • Användningen av alternativa reaktioner på mindre narkotikabrott är också något som kommer in i dokumentet. Framför allt handlar det om olika typer av behandling.

När det gäller civilsamhällets medverkan i processen så har de organisationer som vill basera politiken på harm reduction (och som i många fall också kräver legalisering av narkotika) haft ett övertag när det gäller möjligheten att vara närvarande på möten, ta fram rapporter etc. De är helt klart välfinansierade.

På plats i New York kommer den här obalansen att vara än mer synlig – de flesta av de centrala grupperna på den sidan är baserade på USA:s östkust. Tonläget inför veckan är högt – de som vill legalisera försöker nu sälja in hela UNGASS-processen som ett misslyckande.

Förslaget till slutdokument är ganska bra. Visst kunde man ha önskat att det innehöll formuleringar om att ta bort dödsstraff till exempel – men som alltid i FN-sammanhang är det ett antal länder som blockerar. Men som sagt – om vi nu klarar av att genomföra det som finns med i dokumentet är mycket vunnet. Nu är det dags för handling.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer