Cannabislegalisering

USA: Demokrater bakom förslag till federal legalisering av cannabis

Efter beskedet att cannabis kan omklassificeras på federal nivå vill nu flera demokratiska senatorer se en landsomfattande legalisering.

18 amerikanska senatorer från Demokraterna har ställt sig bakom ett förslag om att legalisera cannabis på federal nivå. Det skriver Forbes.

Förslaget kom bara dagar efter beskedet att cannabis kan komma att omklassificeras på federal nivå i USA. Omklassificeringen skulle innebära att cannabis inte längre ses som en lika farlig drog med lägre straffvärden och större möjligheter att forska om drogen.

En federal legalisering skulle betyda att det inte längre skulle vara olagligt överhuvudtaget att använda eller handla med cannabis i USA. Det vore ett stort uppsving för den amerikanska cannabisindustrin, som än så länge bara kunnat verka i vissa delstater och som på grund av klassificeringen och kriminaliseringen av cannabis har haft svårt att få tillgång till investeringar och banktjänster. Det skulle också bli möjligt för cannabisindustrin att få skattelättnader som andra näringsbranscher åtnjuter.

– Det är dags för den federala regeringen att komma ikapp amerikanska folkets attityder kring cannabis, säger senator Chuck Schumer, en av demokraterna bakom förslaget i ett uttalande.

Senatorerna menar att kriminaliseringen oproportionerligt drabbat etniska minoriteter och att en legalisering skulle bidra till bättre forskning och skydd för arbetarna inom cannabisindustrin. Förslaget de lägger fram skulle ta bort den federala kriminaliseringen av cannabis och tillåta delstaterna att själva bestämma hur de vill förhålla sig i frågan.

24 av 50 delstater har redan legaliserat cannabis för berusningssyften och i 35 delstater är det lagligt att använda cannabis i medicinska ändamål.

Mer från Accent