Barns rättigheter går inte ihop med alkoholreklam – dags för global alkoholkonvention

Det är numera klarlagt att barn både utsätts för och påverkas av alkoholreklam. Studier visar att ju mer reklam unga människor ser desto tidigare börjar de dricka och desto mer dricker de. Andra studier visar dessutom att de tenderar att välja just de varumärken de ser mest reklam för.

I en kommande artikel i tidskriften Addiction undersöker Audrey Chapman från University of Connecticut om FN:s konvention om barnets rättigheter och andra liknande dokument skulle kunna användas för att begränsa eller få bort alkoholreklam. Svaret är entydigt ja.

Hon har framförallt tittat på ett antal länder i Latinamerika, men slutsatserna är mycket användbara också för övriga världen.

Chapman menar att barnkonventionen i högsta grad är relevant när det gäller att begränsa alkoholreklamen. Hon menar också att andra dokument antagna av FN:s barnrättskommitté bekräftar den bilden: Även företag har en plikt att under barnkonventionen respektera och skydda barns rätt till hälsa.

Intressant nog landar Chapman – precis som IOGT-NTO-rörelsen gör – i att det här bör lösas på internationell nivå. Erfarenheten, inte minst i Sverige, visar att globaliseringen och nya medier gör det svårt att reglera alkoholreklam på nationell nivå. Hon skriver bland annat:

”Human rights norms and law can be used to regulate or eliminate alcohol beverage marketing and promotional activities in the Latin American region. The paper recommends developing a human rights based Framework Convention on Alcohol Control to provide guidance.”

På tobaksområdet finns redan en bindande ramkonvention. WHO Framework Convention on Tobacco Control antogs av världshälsomötet 2003 och trädde i kraft i februari 2005. Konventionen är idag juridiskt bindande i 180 länder och innehåller en rad olika kraftfulla och bevisat effektiva åtgärder mot tobaksbruk – bland annat förbud mot tobaksreklam.

Alkohol är den femte största riskfaktorn bakom ohälsa och för tidig död i världen. I vissa områden och i vissa åldersgrupper (exempelvis bland män i sin mest produktiva ålder) är alkohol idag den främsta riskfaktorn – före tobak, farliga matvanor etc. Varje år dör 3,3 miljoner människor på grund av alkohol, miljoner barn växer upp med föräldrar som dricker för mycket och människor hålls kvar i fattigdom.

Nu är det dags för en bindande konvention även på alkoholområdet, baserad på den mycket goda evidens som finns. Världen har väntat länge nog.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer