Tema

IOGT-NTO i Sydostasien

IOGT-NTO-rörelsen bedriver biståndsprojekt med pengar från Sida och Forum Syd. I Sydostasien finns ett regionkontor i Chiang Mai som samarbetar med partners i Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos och Malaysia.