IOGT-NTO i Sydostasien

IOGT-NTO-rörelsen startar nödfond för Myanmar

Läget förvärras i Myanmar efter militärkuppen. IOGT-NTO-rörelsen driver flera projekt i landet och nu planeras insamling till en nödfond.

Den svenska biståndsmyndigheten Sida har beslutat att stoppa stöd till statliga aktörer i Myanmar. Det beslutet drabbar inte IOGT-NTO-rörelsens projekt i Myanmar, men indirekt kan det få betydelse.

– Våra projekt kommer inte att påverkas av att Sida drar in biståndet. Sidas beslut syftar på det bilaterala samarbetet med Myanmars regering, kommenterar Jens Rosbäck, chef för IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete.

– Men i förlängningen kan ett indraget stödet till regimen få negativa konsekvenser då mycket av civilsamhällets stöd syftar till att stärka dialogen mellan civilsamhälle och regering. Detta är svårt om regeringen inte har kunskap och förmåga att delta i sådan dialog.

Skälet till Sidas beslut är den militärkupp som genomfördes i Myanmar natten till den 1 februari. Läget är allvarligt, och det förvärras. Jens Rosbäck följer noga utvecklingen, och hur IOGT-NTO-rörelsens projekt och samarbetspartners påverkas. 

– Våra kontakter i landet rapporterar att gäng av militärer, poliser, frigivna fångar, och anhängare till militären drar runt och  skapar rädsla och griper människor.

– Just nu är att mycket av aktiviteterna står stilla eftersom det råder undantagstillstånd, och det är farligt att samla människor. Demonstrationer fortgår, samtidigt som militären griper människor nattetid. Oftast handlar det om anställda i statsförvaltningen  och vårdpersonal som gått ut i strejk.

– Militären har också släppt tusentals brottslingar ur fängelserna för att skapa oroligheter, och människor har mobiliserat sig i medborgargarden för att skydda sig mot provokationer och våld. 

”Militären har släppt tusentals brottslingar ur fängelserna för att skapa oroligheter.”

Jens Rosbäck

Jens Rosbäck uppger att samarbetspartners inte själva direkt drabbats av våldet, men att det råder stor osäkerhet och rädsla. En av dem, kvinnonätverket WON, som arbetar för kvinnors rättigheter och jämställdhet, har stängt sitt kontor och har gått ut offentligt med ett offentligt uttalande som 40 organisationer ställt sig bakom.

Landets banker är stängda, bankomater fylls inte på och att det inte finns inte längre vare sig internet eller mobilbanksfunktioner. Det innebär att människor varken ta ut pengar eller betala ut löner. 

– Idag (tisdag)kom information om att militärjuntan har utarbetat ett utkast på ny cybersäkerhetslag som ger dem mycket mer makt att kontrollera all kommunikation och erhålla information om individer. Det innebär att militären kommer att kontrollera Internet. De kommer också att kontrollera kommunikation med personer utanför Myanmar. Brott mot lagen kommer leda till mycket stränga straff.

– Om lagen antas kommer den att skapa problem i vår kommunikation med våra partners, men den kan också skapa en potentiell risk för oss som organisation.

Jens Rosbäck. Foto: Nathalie C. Andersson

På Accents fråga om vilka insatser IOGT-NTO-rörelsen gör svarar Jens Rosbäck att det är svårt att göra insatser i dagsläget.

– Just nu kan vi inte göra så mycket på plats. Aktiviteter kan inte genomföras och säkerheten kommer först. Ett problem just nu är att vi inte heller kan skicka pengar. 

– Vi planerar ändå en insamling bland medlemmarna i IOGT-NTO i samband med vårens årsmöten för att skapa en nödfond för att stötta de som drabbats av kuppen på olika sätt och de som gör motstånd. Mer information om detta kommer. 

Accent besökte förra vintern IOGT-NTO-rörelsens projekt i Sydostasien.

För den som redan nu vill ge bidrag går det att göra på https://www.iogtntororelsen.se/ge-en-gava/ . Där kan pengar sättas in till ”Privatgåva Internationellt”, eller använd plusgiro 900519-0 och märk insättningen ” Myanmar”.

Fotnot: IOGT-NTO-rörelsen består av Junis, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, samt IOGT-NTO.

Mer från Accent