IOGT-NTO i Sydostasien

Krisfond för Myanmar igång

IOGT-NTO-rörelsen startar nu en insamling för att stödja kampen för demokrati i Myanmar, där rörelsen driver flera biståndsprojekt.

Krisfondens syfte är att stödja aktivister som kämpar för demokrati, frihet och fred. Maria Bergqvist, IOGT-NTO:s internationella avdelning, samordnar:

– Vi sätter upp en krisfond till stöd för de människor som nu demonstrerar mot militärens maktövertagande. Fonden kommer gå till att öka säkerheten för demonstranterna och deras familjer. Detta genom att ge stöd till resor, mat och förnödenheter, juridisk hjälp, tillfälliga boenden med mera.

IOGT-NTO-rörelsen samarbetar med flera organisationer i Myanmar sedan 2008, och står som garant för att pengarna kommer fram.

– Tanken är att insamlingen ska spridas via våra interna kanaler, främst till medlemmar i rörelsen. Initiativet kom till som en förfrågan från våra samarbetsorganisationer i Myanmar, och det finns en tradition av insamlingar till det internationella arbetet på IOGT-NTO:s föreningsårsmöten.

Insamlingen är nu öppen och kommer att pågå fram till den 31 mars. Jens Rosbäck, chef för IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet, redogör för bakgrunden och utvecklar i en bloggtext de krav rörelsen ställer sig bakom.

Fotnot: IOGT-NTO-rörelsen består av Junis, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, samt IOGT-NTO.

Mer från Accent