Studie: Kvinnor utan fritidssysselsättning dricker mer

Kvinnor som inte engagerar sig i olika fritidsaktiviteter på sin lediga tid dricker mer än andra kvinnor. Det visar en ny studie från Göteborgs Universitet.

– De kvinnor som hade mest tid över och inte engagerade sig i fritidsaktiviteter var de som drack mest, säger Christina Andersson som genomfört studien. Hon är arbetsterapeut och doktorand vid socialmedicinska enheten på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet.

Totalt har 851 kvinnor i åldrarna 20 till 55 år svarat på frågor om sitt vardagsliv. Frågorna handlade om yrkeslivet, sysslor i hemmet, vad man gör på sin fritid och hur mycket egentid man har till sitt förfogande.

Den grupp kvinnor som hade mest tid över och trots det inte var lika engagerade i olika fritidsaktiviteter var visserligen ganska nöjda med sin tillvaro men också den grupp som i störst utsträckning hade en problematisk alkoholkonsumtion.

– Det som stack ut var att de som hade ett riskfyllt drickande inte ägnade sig åt något på fritiden trots att de hade tid till det, säger Christina Andersson.

Kvinnor som var nöjda med vardagslivets sysselsättningar och engagerade i aktiviteter på fritiden drack mindre alkohol trots att de i större utsträckning uppgav att de var missnöjda med att de inte hade så mycket tid över för sig själv.

– Jag drar slutsatsen från den här studien att ett engagemang på fritiden kan vara positivt för alkoholkonsumtionen. Men det är inte så enkelt som att om alla engagerade sig i något på fritiden så skulle ingen ha alkoholproblem.

  • Studien om sambanden mellan kvinnors vardagsliv och deras alkoholkonsumtion är en del i en större studie om kvinnor och alkohol som sedan mitten på åttiotalet pågår vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.

Joanna Wågström

Mer från Accent