Narkotikadödlighet

Norge: Högsta narkotikadödligheten på över 20 år

De syntetiska opioiderna skördar allt fler liv i Norge och kan göra att överdosstrategin från 2014 behöver tänkas om.

Enligt det norska dödsorsaksregistret dog 363 personer av narkotikarelaterade skäl under 2023. Den siffran är den högsta sedan 2001, skriver norska Folkhälsoinstititutet (FHI) ett pressmeddelande.

– Överdosdödsfallen har ökat sedan 2013, vilket svarar mot en ökning internationellt. Både Nordamerika och europeiska länder har haft en ökning av dessa dödsfall, säger Linn Gjersing, forskare vid FHI:s avdelning för rusmedel och tobak.

Källa: Norska dödsorsaksregistret.

Men hon noterar att Norge ligger lägre än många andra länder. 2023 var antalet överdosdödsfall i Norge 6,6 per 100 000 invånare, en ökning från 5,5 år 2013. I USA är dock samma siffra 32,6 dödsfall per 100 000 invånare.

62 av dödsfallen orsakades av syntetiska opioider som fentanyl och buprenorfin, en typ av droger som även Danmark nyligen beslutat att man måste lägga extra fokus på. 85 dödsfall orsakades av icke-syntetiska opioider, främst starka smärtstillande som morfin och kodein, och 77 orsakades av heroin.

Norge lanserade en överdosstrategi 2014.

– Då var heroin drogen som de flesta dog av. Sedan 2016 har andra typer av opioider varit den största dödsorsaken. Dessutom har vi sett en stor ökning i antalet dödsfall som orsakas av syntetiska opioider. Det kan betyda att insatserna var effektiva och relevanta när de lanserades 2014, men inte är det längre, säger Linn Gjersing.

En norsk studie har tidigare visat att de som dör av andra opioider, främst starka smärtstillande, skiljer sig från de som dör av heroinöverdos. Det är fler kvinnor, äldre, den genomsnittliga utbildningsnivån och inkomsten är högre och många har inte varit i behandling åren innan dödsfallet. Det kan därför behövas andra typ av insatser för att nå denna grupp.

Ökningen av syntetiska opioider kan tyda på att dessa droger blivit mer tillgängliga och därmed kommer skörda fler liv under 2024, tror Linn Gjersing.

– Utbildningen av de som arbetar förebyggande mot överdosdödsfall måste hålla sig i framkant med de här förändringarna, säger hon.

I Sverige dog 519 personer av narkotikaförgiftning 2022 enligt den svenska Folkhälsomyndigheten. Det var då en ökning med 69 personer jämfört med året innan.

Mer från Accent