Opioider

Nitazener – ett nytt syntetiskt hot på opioidmarknaden

Opioidmarknaden är i förändring. Nu finns rädslor att en svårdoserad grupp opioider ska få spridning i Europa.

Nitazener är en grupp av ett tiotal syntetiska opioider som verkar på samma sätt på kroppen som morfin. Styrkan hos nitazenerna varierar mellan att vara lika potenta som morfin till att vara 1000 gånger starkare.

– Nitazenerna påverkar andningscentrum i hjärnan. Precis som morfinpreparaten ger de små pupiller, medvetandesänkning och allvarlig andningspåverkan. Vid överdosering kan de leda till andningsstillestånd som i sin tur kan leda till hjärtstillestånd, säger Peter Hultén, legitimerad apotekare på Giftinformationscentralen.

I andra delar av världens finns nu en rädsla att nitazenerna ska ta plats med fentanyl bland de syntetiska opioiderna på narkotikamarknaden. I Sverige påträffades nitazener för första gången 2019, De senaste tre åren har fem fall rapporterats in till Giftinformationscentralen. Beslagen av nitazener har ökat något under 2023 och 2024 men befinner sig fortfarande på väldigt låga nivåer, rapporterar Alkohol och narkotika.

– De förekommer i nässprayer eller som pulver. Utifrån hur de påverkar kroppen är alla substanserna i gruppen nitazener sannolikt beroendeframkallande. Det finns ingen legal användning för substanserna vad jag vet. De framställs för missbruksmarknaden, säger Peter Hultén.

Nitazenerna upptäcktes under slutet av 50-talet och början 60-talet av ett schweiziskt läkemedelsbolag. Etonitazen, en av substanserna ur gruppen nitazener, listades som narkotika av FN enligt överenskommelse redan år 1961.

– Inom läkemedelsindustrin screenar man jättemånga substanser. Även om substanserna stoppas någonstans i processen innan de blir läkemedel så kan de patentregistreras. När patenten går ut kan de plockas upp och tillverkas för den illegala marknaden och kan då användas som missbrukssubstanser, förklarar Peter Hultén.

Anledningen till att nitazenerna inte blev godkända läkemedel är sannolikt för att de har ett för snävt terapeutiskt intervall. Detta gör dem farliga då en liten feldosering leder till stora risker. Det finns inte så mycket forskning på gruppen nitazener i nuläget och substanserna är ovanliga i Sverige, åtminstone har få fall rapporterats in.

– Vi får årligen in frågor om nya typer av droger. Flera gånger per år får vi kännedom om nya substanser som vi på Giftinformationscentralen försöker ta fram information om, säger Peter Hultén.

Mer från Accent