Narkotikadödlighet

Folkhälsomyndighetens nya siffror – narkotikadöden ökar igen

För första gången på fyra år ökade antalet dödsfall som kan kopplas till narkotika år 2022. Folkhälsomyndigheten vill se fler förebyggande åtgärder.

519 personer dog av narkotikaförgiftning 2022. Det är 69 fler än året innan och ökningen består till största del av män och av fall som bedöms handla om suicid. Det redovisas i Folkhälsomyndighetens nya rapport Den svenska narkotikasituationen 2023.

– Vi vet inte om det är en tillfällig ökning och inte vad den kan bero på. Det ökade antalet dödsfall visar vikten av att fortsätta med de åtgärder som vi vet har effekt, säger utredaren Mimmi Eriksson Tingshög.

Med åtgärder som har effekt syftar hon på läkemedelsassisterad behandling för opioidberende och att göra Naloxon, ett läkemedel som kan motverka opioidöverdoser, mer lättillgängligt.

Opioider var inblandade i 86 procent av dödsfallen där man kunnat identifiera en substans. Den vanligaste dödsorsaken i Folkhälsomyndighetens siffror är oavsiktliga överdoser.

Rapporten har sammanställt dödsfall orsakade av illegal narkotika eller narkotikaklassade läkemedel.

Mer från Accent