Opioider

Forskaren: Så nära är Europa en opioidkris

Amerikanska patienter förskrevs stora mängder opioider vilket ledde till beroende, missbruk och en skenande dödlighet.

Doktor Arnt Schellekens, professor i psykiatri Radbound universitetet i Nijmegen, Nederländerna, var en av talarna vid den europeiska psykiatrikongressen i Budapest tidigare i april. I ett anförande på kongressen hävdade Schellekens att Europa än så länge är långt ifrån de nivåer av dödlighet relaterat till receptbelagda opioider som rapporteras i USA. Det skriver Medscape Medical News.

Med hänvisning till siffror från de senaste 20 åren noterar han en viss uppgång i mängden opioider som förskrivs i Europa, men att detta inte orsakat någon ökad dödlighet i de flesta länder. Schelleken har undersökt 19 europeiska länder och undantaget Storbritannien och Irland så är problemen med opioider inte i närheten av den amerikanska nivån.

Förskrivningen av opioider varierar mycket över kontinenten eftersom ländernas sjukvård är organiserad på helt olika sätt. Men de flesta av Europas länder har rutiner på plats för att den som blir beroende av opioider ska få hjälp, menar Schelleken.

Den ungerska forskaren István Bitter, uttryckte en större oro inför Europas opioidsituation under samma konferens. Han betonade då inte mängden opioider utan vilka typer av opioider som används. Han ser en större risk i semisyntetiska opioider som oxykodon, speciellt när de används mot kroniska tillstånd.

Mer från Accent