Aureum Life

”Mycket allvarliga brister”

2,5 år efter Accents inledande granskning av Aureum – bolaget med cannabis som affärsidé – har kliniken på Kungsholmen nu fått verksamhetsförbud.

I juni 2020 publicerade Accent en större granskning av Aureum. Bolaget marknadsför sig som ”det första svenska cannabisbolaget”. Deras mål är att omfatta hela processen för medicinsk cannabis – forskning, odling, läkemedelsproduktion, och behandling av patienter vid egen vårdenhet – i framtiden också inom missbruksvården, exempelvis vid alkoholberoende. De vill också se en legalisering av cannabis för fritidsbruk i Sverige, med lagar liknande Kanadas. 

Accent har vid flera tillfällen haft anledning att följa utvecklingen, bland annat har vi rapporterat om hur myndigheter och politiker tagits på sängen av bolagets framfart, om läkare som dömts för narkotikabrott, om läkare som stängts av, och för bara ett par veckor sedan om hur Region Stockholm drog in klinikens arbetsplatskod, vilket dock upphävdes av Socialstyrelsen upphävde.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, granskat 60 fall av klinikens patientärenden, vilket lett till att samtliga kritiserats, och att kliniken på Kungsholmen i Stockholm fått verksamhetsförbud.

– I vår granskning har det framkommit mycket allvarliga brister, som visar att det föreligger en påtaglig fara för liv och hälsa. Ivo bedömer att vårdgivaren saknar förutsättningar att komma tillrätta med bristerna. Det är därför som vi beslutar att förbjuda den här verksamheten, säger Sabina Wikgren-Orstam, avdelningschef Ivo, till Läkartidningen.

Särskilt allvarligt ser myndigheten på att fyra barn fått behandling med medicinsk cannabis, trots att det enligt Ivo inte följer vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtliga barn har haft komplexa sjukdomsfall som till exempel epilepsi eller obotlig hjärntumör. Föräldrar har inte fått information om risker och biverkningar med behandling och i vissa fall barn inte undersökts av läkare.

Enligt Ivo har det även varit stora brister i journalföringen, och förskrivningar gjorts till patienter med missbruksproblematik.

Tolv av ärendena har även granskats av Socialstyrelsens vetenskapliga råd.

– Det vetenskapliga rådet har bedömt att det föreligger stora brister i vården av dessa patienter, säger Sabina Wikgren-Orstam, till Läkartidningen.

Ivo granskar nu även nio läkare kopplade till Aureum verksamhet.

Enligt Läkartidningen medger Aureum Healthcare att det funnits problem och att vissa läkare brustit, men de menar att det åtgärdats.

Aureum har per mejl meddelat Läkartidningen att verksamheten fortsätter och att de kommer att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Uppdatering: I ett pressmeddelande den 26 oktober meddelar Aureums VD Therese Nader att företaget har för avsikt att före årets slut starta ett 20-tal nya vårdbolag och kliniker, i Sverige samt öppna sådana även i Finland, Norge, Danmark, Estland och Polen.

Mer från Accent