Granskning

Aureum Life

De greppar över hela produktionskedjan, från att odla cannabis, ta fram läkemedel, behandla patienter och forska. Accent granskar en affärsidé som väcker kritik och många frågor.