Aureum Life

Svenskt bolag med cannabis som affärsidé

De greppar över hela produktionskedjan, från att odla cannabis, ta fram läkemedel, behandla patienter och forska. Accent granskar en affärsidè som väcker kritik och många frågor.

Aureum Life kallar sig för ”det första svenska cannabisbolaget”. Deras mål är att omfatta hela processen för medicinsk cannabis – forskning, odling, läkemedelsproduktion, och behandling av patienter vid egen vårdenhet – i framtiden också inom missbruksvården, exempelvis vid alkoholberoende. De vill också se en legalisering av cannabis för rekreationellt bruk i Sverige, med lagar liknande Kanadas. Just nu annonserar de via Arbetsförmedlingen efter sex ST-läkare till en ”vårdenhet vid S:t Görans sjukhus” i Stockholm som ska tas i drift den 1 juli i år – om en vecka.

– Det har jag aldrig hört talas om. Men det finns många små privata kliniker som är verksamma på området och som inte formellt är en del av S:t Göran, säger Charlotta Wadenbrant på S:t Görans presstjänst.

”Det är ju ett smart sätt att snylta på sjukhuset S:t Görans renommé.”

Pierre Andersson, IOGT-NTO

Adressen i platsannonsen pekar mycket riktigt ut ett höghus på andra sidan gatan från sjukhuset som inhyser flera privatkliniker. Aureum Lifes verksamhet är alltså inte en del av det etablerade sjukhuset S:t Görans, vilket inte hindrar dem att på företagets hemsida kalla sig ”Vårdenheten S:t Görans Stockholm”.

– Det är ju ett smart sätt att snylta på sjukhuset S:t Görans renommé, säger Pierre Andersson, drogpolitisk rådgivare på IOGT-NTO.

Exempel på hur Aureum marknadsför sig i sociala medier.

Aureum Lifes vd Therese Nader (som även är vd för logistikföretaget Lagerstore AB i Årsta) uppges av företagets presskontakt John Larsen inte ha möjlighet att bli intervjuad av Accent. John Larsen besvarar dock frågor via mejl. Han uppger att de ”än så länge” inte har några avtal med S:t Görans sjukhus. De hoppas dock bli anslutna till en sjukvårdsregion, men till en början kommer mottagningen att vara privat.

Att Aureum Life namngett den planerade vårdenheten ”S:t Görans Stockholm”, och att detta kan uppfattas som vilseledande, håller han inte med om.

– Nej adressangivelsen är inte att anses som vilseledande på något
vis. Från Aureums sida så vill man att besökare, patienter, personal och
leverantörer ska ha lätt att hitta till vårdenheten, därför har man en
adressbeskrivning som lyder –”invid Sankt Görans sjukhus, Kungsholmen.”

I platsannonsen skriver Aureum Life att de söker ST-läkare, chefsläkare och överläkare. De söker personal med erfarenheter av tremors, multipel skleros, cerebral pares, neuropatisk smärta, epilepsi, stressbesvär, kroniskt trötthetssyndrom, crohns och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). De anställda bör kunna bedöma om behandling med cannabispreparat kan göras till en del av patienternas behandling.

– Man riktar sig till patienter som har haft svår mångsjuklighet under en längre tid med bland annat svårbehandlad smärta. Man vill från Aureums sida se över möjligheten att fasa ut vårdslöst användande av opiater inom vården, i de fall där skadan av opiaten är större än nytta för patienten, skriver John Larsen.

”Man räknar med att kunna ta emot de första patienterna i slutet av nästa vecka.”

John Larsen, Aureum Life

Intresserade läkare uppmanas att höra av sig senast den 8 juli i år. Dock planeras mottagningen på Sankt Göransgatan öppna redan den 1 juli. Enligt John Larsen är de nu i full gång med att inreda mottagningsrum, införskaffa material och genomföra anställningsintervjuer. Han uppger också att de har ett hundratal patienter inbokade i juli månad och ytterligare ett hundratal som väntar på att bokas in längre fram. På företagets hemsida finns ett kontaktformulär där den potentielle patienten utlovas svar inom 24 timmar. Försök att få kontakt den vägen har dock varit fruktlösa under våren.

Aureum Lifes platsannons avslutas med följande stycken:

”Vi ser också att du verkar för vår vision att, i vissa fall, fasa ut eller ersätta opiater inom vården med läkemedel baserade på cannabinoider – och att se möjligheten att behandla sjukdomstillstånd orsakade av opioidläkemedel med medicinsk cannabis.

I framtiden ser du att olika cannabis-baserade läkemedel kan komma att utgöra del av, eller som alternativ i, missbruksvård vad det gäller bland annat opiater och alkohol.”

Det är idag fullt möjligt för svenska läkare att skriva ut existerande cannabisläkemedel, till exempel sativex och bedrocan – även för åkommor som läkemedlet inte är godkänt för. Aureum Life anser att denna möjlighet används för lite.

Det är den förskrivande läkaren som ansvarar för patientens vård och Aureum Life skriver till Accent att man söker kompetenta läkare som ska ansvara får patienternas vårdplaner, och att dessa planer ska vila på flera steg, inte enbart medicinering.

”Om man ska starta en klinik så gör man väl det utifrån ett medicinskt problem och inte utifrån en produkt.”

Pierre Andersson, IOGT-NTO

Pierre Andersson, drogpolitisk rådgivare på IOGT-NTO, är skeptisk till upplägget.

– Om man ska starta en klinik så gör man väl det utifrån ett medicinskt problem och inte utifrån en produkt. Man kan starta en smärtklinik som ger den bästa tillgängliga smärtlindringen oavsett vilken medicin det handlar om, men att utgå från att man ska ge cannabisbehandling för olika slags problem känns väldigt bakvänt.

Han menar att verksamheten inte hör hemma i svensk sjukvård.

– Dessutom så har vi här ett slags läkemedelsföretag som startar en klinik och skriver ut sina egna produkter. Det väcker en hel del frågor om vilken bias man kommer att ha gentemot sina egna mediciner. Det är en konstruktion som jag inte sett tidigare och inte tycker hör hemma i svensk sjukvård, säger Pierre Andersson och fortsätter:

– I USA har medicinsk cannabis använts för att öppna upp en marknad för cannabis och öka acceptansen. Det är ett bekant mönster som Aureum Life skulle kunna vara en del av, säger han.

Den som följer Aureum Life på Instagram kan i ett inlägg publicerat den 8 januari läsa angående frågan om legalisering av cannabis för rekreationellt bruk att ”vi (på Aureum Life) ser gärna att man i framtiden har liknande cannabislagar som Kanada”. Där står också att de anser att högkostnadsskydd ska gälla för medicinsk cannabis, samt att svenska beslutsfattare av folkhälsoskäl bör lätta på reglerna så att ”den som behöver kan få sin medicin utan att behöva kämpa mot läkare och vårdgivare.”

”Ett företag som både säljer läkemedel och vårdtjänster har incitament att öka både förskrivningen av läkemedel och antalet läkarbesök.”

Leif Nordqvist, Konkurrensverket

Leif Nordqvist på Konkurrensverkets enhet för analys och forskning är också skeptisk, och menar att scenariot kan få konsekvenser.

– Ett företag som både säljer läkemedel och vårdtjänster har incitament att öka både förskrivningen av läkemedel och antalet läkarbesök, säger han.

För dig som patient är det viktigt att den behandling som ges är den som är rätt för dig. Att det inte finns särskilda intressen att föredra en behandling framför en annan.”

Mikael Hoffman, Svenska läkaresällskapet

Även ordförande i Svenska läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, Mikael Hoffmann, anser att det finns en rad problem med att läkemedelsföretag bedriver vård.

– Allra viktigast är förstås patientens perspektiv och patientens rättigheter. Det är viktigt för dig och mig som patient och närstående att den behandling som ges är den som är rätt för dig. Att det inte finns särskilda intressen att föredra en behandling framför en annan, eller att erbjuda en behandling som du inte har nytta av, skriver han i ett mejl till Accent.

Mikael Hoffman påpekar att samhället sett som viktigt att renodla uppdrag och ansvar och att dagens regelverk därför utgår från att läkemedelstillverkare tillverkar läkemedel och marknadsför dem; apotek distribuerar och expedierar dem; och en vårdgivare tar ansvar för en patients behandling.

– Det var bland annat skälet till att politikerna i samband med apoteks-omregleringen ställde krav på att förskrivare inte fick driva apotek, eftersom det skulle vara en intressekonflikt gentemot finansiär.

Ytterligare ett problem i sammanhanget, påpekar Mikael Hoffmann, är om patienten inte betalar behandlingen själv utan skattebetalarna står för kostnaden. Så skulle vara fallet om Aureum Lifes mottagning får avtal med vårdregionen.

Sativex är är ett dyrt läkemedel för den vårdsökande att bekosta själv och Aureum Life skriver till Accent att man han stor förståelse för att patienterna vill att deras vård ska gå under högkostnadsskyddet.

Aureum Life siktar enligt hemsidan in sig på att täcka in alla steg i produktionen av cannabismedicin; från forskning och odling till utskrivning och opinionsarbete.

Under hösten 2019 fick Aureum Life stor uppmärksamhet när de annonserade efter 20 cannabisodlare till sin odling i Grekland. Enligt egen utsago räknar företaget med att expandera till 400 anställda inom tre år. Men i skrivande stund är inget av bolagen som är kopplade till Aureum Life registrerade som arbetsgivare hos det svenska Skattverket.

Sommaren 2019 gick Aureum Life ut med att man planerade att lansera ett cannabis-snus, auresacculin. Enligt en intervju gjord i augusti hade de två produkter redo för den svenska marknaden: aureteen (tegranulat) och aurenelin (peroral kapsel). Inget av dessa namn finns registrerade som varumärken hos Patent- och registreringsverket, och förutom de nyhetsartiklar som genererades av Aureum Lifes utspel verkar det inte heller finnas några omnämnanden om dessa läkemedel på internet.

Inget av de bolag som utgör Aureum Life har heller tillstånd från Läkemedelsverket att föra in och/eller hantera narkotiska preparat i Sverige.

Aureum Lifes presskontakt John Larsen skriver till Accent att man för närvarande inte har några egna cannabispreparat på marknaden, men planerar att ta in ytterligare preparat till Sverige. Man har fortfarande planer på att ta fram egna cannabispreparat, men då främst för den grekiska och polska marknaden. Dessa kan sedan komma in på den svenska marknaden genom licensförskrivning.

Innan coronapandemin hade Aureum Life stora planer på en cannabiskonferens som skulle äga rum på Grand hotell i Stockholm, med journalisten Robert Aschberg som konferencier. Man räknade med 2 800 besökare, och 30 företagsrepresentanter var anmälda. Konferensen planeras nu äga rum i början av september.

Med tanke på Aureum Lifes framtidsplaner framstår de ha närmast ändlösa resurser, trots att det ännu inte finns någon produkt. I en intervju som är publicerad på företagets hemsida i augusti 2019 säger de sig inte ha behov av extern finansiering, utan uppger att bolagets åtta delägare skjuter till de medel som behövs och att de ”har idag de finansiella resurser som de är i behov av”.

Aureum Life är uppbyggt på tre bolag: Aureum Life Investments AB, Aureum Healthcare AB och Aureum Agricol AB. De omsätter ännu inga större summor, har inga produkter till försäljning, och är inte registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket. I bolagens styrelser finns ett fåtal personer som förekommer i olika konstellationer (se faktaruta). En av dem är tidigare dömd för ringa narkotikabrott.

John Larsen vill inte redogöra närmare för vilka Aureum Lifes ägare är.

– Aureum Lifes ägare är en grupp entreprenörer, affärskvinnor och akademiker. Ekonomiska resurser finns hos ägarna som tillskjuter kapital vid behov, skriver han.

Förbjuds göra reklam

Läkemedelsverket förbjuder det svenska cannaibisbolaget Aureum från att göra reklam.

Mer från Accent