Aureum Life

Politikerna tagna på sängen av cannabisbolag

Ledamöter i socialutskottet är starkt kritiska mot affärsidén:"Vård ska ges efter behov och med kunskap, inte efter ogrundad övertygelse","Helt absurt", "Borde inte vara tillåtet."

I juni skrev Accent om företaget Aureum Life som har som affärsidé att behandla patienter med olika åkommor med cannabispreparat. 

I artikeln är bland andra Mikael Hoffman, ordförande i Svenska läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, intervjuad. Han tror att det är ett rent förbiseende som gör att upplägget är lagligt, eftersom politikerna i samband med avregleringen av apotek ställde krav på att förskrivare inte fick driva apotek. Tanken att en läkemedelsproducent skulle anställa läkare som behandlar patienter med företagets preparat, förefaller inte ha slagit någon.

”Det känns helt absurt. Häpnadsväckande. Vi är mycket kritiska till upplägget.”

Kristina Nilsson (S), vice ordförande i Riksdagens socialutskott.

Flera politiker reagerar nu starkt på upplägget.

– Det känns helt absurt. Häpnadsväckande. Läkemedelsbolagens relation till förskrivande läkare har varit föremål för diskussion. Där finns en medvetenhet, men det här har jag aldrig hört någon diskutera, säger Kristina Nilsson (S), vice ordförande i Riksdagens socialutskott. 

På liknande sätt reagerar Pia Steensland som representerar Kristdemokraterna (KD) i samma utskott.

– Det var det märkligaste jag läst på länge, skriver hon i ett mejl efter att ha läst Accents artikel.

Samtliga tre partier som hittills svarat Accent är kritiska. 

– Vi är mycket kritiska till upplägget, säger Kristina Nilsson. 

Pia Steensland skriver till Accent:

”Det är en etisk grundprincip att en patient ska kunna förvänta sig att få den behandling som är bäst lämpad för att bota eller lindra sjukdom. Om det finns ekonomiska vinstintressen och en direkt koppling mellan vårdgivaren och tillverkaren av ett visst läkemedel kan patienten inte vara säker på att han eller hon får den bästa behandlingen. Utifrån liknande principer är vi kritiska till att apotek står som ägare till ett vårdbolag.”

”Det borde absolut inte vara tillåtet. Om deras mål är att stå för hela kedjan från frö till utskrivet piller, då är mitt mål det rakt motsatta.”

Lina Nordquist Liberalerna (L), ledamot i Riksdagens socialutskott.

Lina Nordquist, Liberalerna (L), även hon ledamot i socialutskottet, kommenterar per mejl:

”Det borde absolut inte vara tillåtet. Om deras mål är att stå för hela kedjan från frö till utskrivet piller, då är mitt mål det rakt motsatta. Det finns ju en anledning till att det är förbjudet för läkare att äga apotek i Sverige: den som skriver ut medicin ska helt enkelt inte tjäna pengar på att sälja just mediciner. Jag vill se ett förbud mot alla kombinerade ägarförhållanden som skapar en risk att annat än patienten kommer i första hand. Samma aktör ska helt enkelt inte ha ekonomiska intressen på flera ställen längs vårdkedjan.” 

Alla tre partiföreträdarna är också kritiska till att en klinik startar med syfte att behandla med ett visst läkemedel.

– Man kan starta en privat klinik av många skäl, till exempel för att man tycker att en viss patientgrupp ska få samlad, specialiserad vård. men att utgå från en substans, särskilt om man ska producera den själv, hör inte dit, säger Kristina Nilsson.

”Det hotar patientsäkerheten om man redan vid behandlingens början utgår ifrån att det är ett visst läkemedel som ska bota eller lindra sjukdomen.”

Pia Steensland (KD), ledamot i Riksdagens socialutskott.

Pia Steensland skriver: ”Vi är kritiska även mot detta förfarande. I Hälso- och sjukvårdslagen definieras hälso- och sjukvård som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Det hotar patientsäkerheten om man redan vid behandlingens början utgår ifrån att det är ett visst läkemedel som ska bota eller lindra sjukdomen.”

Lina Nordquist (L), som själv är apotekare, förtydligar att hon är glad över nya behandlingsmöjligheter vid svårbehandlad MS och smärttillstånd, men oroar sig för att företaget verkar blanda samman framsteg inom läkemedelsbehandling med en vilja att legalisera och öka användningen av cannabinoider i samhället i stort.

– Det är en vanlig, men farlig, tanke att traditionella behandlingar och ämnen från naturen inte kan skada oss. Extremt potenta läkemedel kommer ju just därifrån. Morfin är minst sagt traditionellt och bildas i vallmo. En potatisväxt minskar muskelspänning under operationer och är motgift mot nervgas. Livräddande cancerläkemedlet taxol upptäcktes i amerikansk idegran. Med andra ord finns inga undermedel – inte cannabinoider och inga andra heller. 

”Vård ska ges efter behov och med kunskap, inte efter ogrundad övertygelse.”

Lina Nordqvist (L), ledamot i Riksdagens socialutskott.

Hon skriver till Accent: ”Jag tycker att det är en riskabel väg att gå. Vård ska ges efter behov och med kunskap, inte efter ogrundad övertygelse. Många patienter som kommer att söka sig till kliniken vill sannolikt uttryckligen få just cannabinoider förskrivet mot sin sjukdom, utan att veta om det är det bästa vid just deras problem. Företaget söker därtill anställda som gärna vill förskriva mer cannabinoider. I kombination med det artikeln berättar om att Aureum vill att läkare oftare ska förskriva cannabinoider även utan godkänd indikation skapas en oroande risk för överbehandling och felbehandling. Det är heller inte säkert att patienterna vet att läkemedelsförsäkringen inte säkert gäller om läkemedlet förskrivs utanför godkänd indikation. Sjukvårdens kunskap och möjligheter utvecklas ständigt, men det är oerhört viktigt att framstegen sker noggrant, utifrån säkerhet, ansvar, omtanke och etisk kompass.” 

Kristina Nilsson undrar också var patienterna ska komma ifrån.

– Det är ju ett mycket litet antal patienter som kommer ifråga för behandling med cannabispreparat. Visserligen kan läkare skriva ut läkemedel på licens även för andra diagnoser än de avsedda, men det kan ju inte vara huvudsyftet med en klinik.

Hon tillägger:

”Det är en obehaglig tanke att kliniken kan vara en del i en påverkansprocess för avkriminalisering.”

Kristina Nilsson (S), vice ordförande i Riksdagens socialutskott.

– Det är en obehaglig tanke att kliniken kan vara en del i en påverkansprocess för avkriminalisering. I så fall utnyttjas svårt sjuka människor i ideologiskt syfte.

Accent kommer att uppdatera efter hand med svar från övriga partier. Sverigedemokraterna (SD) har avböjt att medverka.

Förbjuds göra reklam

Läkemedelsverket förbjuder det svenska cannaibisbolaget Aureum från att göra reklam.

Mer från Accent