Aureum Life

Cannabisbolag förbjuds göra reklam

Läkemedelsverket förbjuder det svenska cannaibisbolaget Aureum från att göra reklam med ett vite på 200 000 kronor för varje överträdelse.

Accent har sedan juni 2020 löpande rapporterat om det svenska bolaget Aureums affärside’ – att tjäna pengar på cannabis från odling till behandling av patienter. Nu har den svenska myndigheten Läkemedelsverket i ett beslut den 25 september förbjudit bolaget att marknadsföra sina tjänster till allmänheten på webben och i sociala medier.

Ur beslutet: Läkemedelsverket förbjuder Aureum Care AB att genom uppgifter på internet om bolagets hälso-, sjukvårds-, och omsorgsverksamhet, tillsammans med bildillustrationer eller beskrivningar av cannabisrelaterade läkemedel inbegripet deras påstådda medicinska effekter, a, rikta marknadsföring av receptbelagda cannabisrelaterade läkemedel till allmänheten, b, marknadsföra cannabisrelaterade läkemedel som inte har godkänts för försäljning.

Läkemedelsverket motiverar beslutet med  ”de allvarliga hälsokonsekvenser som kan bli följden av felaktig användning eller överkonsumtion av receptbelagda läkemedel”.

”Det finns, inte minst av hälsoskäl, ett tungt vägande allmänt intresse av att motverka marknadsföring av läkemedel, vars säkerhet och ändamålsenlighet inte har granskats och godkänts i den ordning som normalt gäller för sådana produkter”, skriver myndigheten.

Enligt tidningen Läkemedelsvärlden har Läkemedelsverket tidigare i år kontaktat Aurea Care med en uppmaning att sluta med reklam för cannabisläkemedel på sajten och i sociala medier. Företaget bytte då ut vissa bilder och gjorde en del andra förändringar, vilket enligt myndigheten inte gjort någon betydande skillnad.

Aureum har överklagat Läkemedelsverkets beslut till förvaltningsrätten med motiveringen att ingen dialog har skett mellan myndigheten och bolaget. 

Mer från Accent