Aureum Life

Vill hindra läkemedelsbolag från att bedriva vård

Även Liberalerna tar avstånd från möjligheten för läkemedelsproducenter att driva vård. ”En aktör ska inte tillåtas ha ekonomiska intressen på flera ställen längs vårdkedjan.”

I motionen ”Sjukvården framåt” skriver Liberalerna att de vill ”skärpa lagstiftningen så att en och samma aktör inte tillåts ha ekonomiska intressen på flera ställen längs vårdkedjan”. Det skulle hindra upplägg som det cannabisföretaget Aureum driver, och som Accent granskat i ett flertal artiklar.

I motionen påpekas att det är förbjudet för läkare att äga apotek. Detta eftersom svensk lagstiftning utgår från att det finns en risk med att låta den som skriver receptet också äga apotek, som tjänar pengar på att sälja läkemedel.

Det partiet reagerar på är att det omvända faktiskt är tillåtet. Apotek får äga nätläkarbolag och läkemedelsföretag får äga vårdinrättningar. Liberalerna anser att detta skapar osäkerhet för patienter och skattebetalare, och tror att det skulle kunna skapa en överförskrivning av läkemedel.


Förbjuds göra reklam

Läkemedelsverket förbjuder det svenska cannaibisbolaget Aureum från att göra reklam.

Mer från Accent