Krönika

Ulrica Ambjörn: Fler nyktra oaser behövs

För även om alkoholnormen luckrats upp så finns mycket kvar att göra. Det visar inte minst artikeln Känsligt läge, som handlar om hur knepigt det kan vara att som nykterist prata nykterhet och alkohol. Det gäller inte minst vid samvaron med släkt och vänner, och frågan ställs ofta på sin spets vid tillfällen när någon ska uppvaktas, något ska firas, och det bjuds till fest. Accent frågade IOGT-NTO:s medlemmar hur de tänker och gör, och det visade sig att strategierna är många.

Saken har ytterligare en angelägen sida – behovet av trygga och välkomnande mötesplatser utan alkohol och andra droger. En sådan oas är Arken, ett nyktert studentboende i Uppsala, staden som annars är känd för ett alkoholindränkt studentliv.

”Att jobba ideellt handlar om att ge av sig själv, men i lika hög grad om att få tillbaka.”

En annan oas är Edsgatan i Karlstad, som drivs av IOGT-NTO-föreningen Ägir. Medlemmen Monika Lindberg Puhakka brinner för att fylla huset med aktiviteter, som grillfester och musikkvällar. Hon gillar också att måla, och är en av deltagarna i den folkkära konstnären Lars Lerins TV-serie Vägen ut. Och i Gävle har IOGT-NTO:s lokalförening fått en nytändning när nya krafter kommit med engagemang och idéer. I Norrköping finns det nyöppnade kamratstödet Själ & hjärta, en nykter och trygg mötesplats. För sådana behövs, för människor i alla åldrar.

Ovanstående är exempel från IOGT-NTO-rörelsens breda verksamhet, och det finns väldigt många fler. Verksamheter som bygger på många människors ideella arbete och vision om en bättre, nyktrare och roligare värld. Enligt en Sifo-undersökning som gjorts på Volontärbyråns uppdrag uppger åtta av tio svenskar att de kan tänka sig att engagera sig ideellt. För att jobba ideellt handlar om att ge av sig själv, men i lika hög grad om att få tillbaka, precis som IOGT-NTO:s medlem Eva Blomqvist säger.

Mer från Accent